Vad är videotelematik?

Framtidens lösning för ökad säkerhet i fordonsflottor

I dagens snabbt föränderliga värld fortsätter teknologiska framsteg att revolutionera olika branscher. En sådan innovation som väcker uppmärksamhet inom transportsektorn är videotelematik. Genom att kombinera videoteknik och telematik förändrar videotelematik sättet som flottor och förare hanteras vilket dramatiskt ökar säkerheten.

I den här artikeln kommer vi att titta lite närmare på videotelematik, utforska dess definition, fördelar, tillämpningar och potentiella påverkan på transportindustrin. Vid slutet av artikeln kommer du att ha en bättre förståelse för denna banbrytande teknik och dess roll i att forma framtidens fordonsflottshantering.

Innehållsförteckning

Vad är videotelematik?
Hur fungerar videotelematik?
Vilka är fördelarna med videotelematik?

Vad är videotelematik?

Videotelematik är en toppmodern teknik som kombinerar videoinspelningar från fordonskameror och telematikdata för att ge transportbolag bättre insikter hur fordonen körs och förarnas beteende. Genom att använda sig av fordonskameror och sensorer fångar dessa system nyckelinformation avseende fordonets position, hastighet, acceleration, kraftiga svängningar, inbromsning mm. Samtidigt spelar fordonskamerorna in videoklipp från vägen, omgiven trafik och förarnas beteende.

Genom avancerad analys och maskininlärning analyserar ett videotelematiksystem insamlad data och ger värdefulla insikter till transportledningen. Dessa insikter gör det möjligt för transportledare och förarcoacher att fatta informerade beslut, förbättra effektiviteten, förbättra förarbetendet och i slutändan säkerställa en säkrare körupplevelse för alla.

Hur fungerar videotelematik?

Låt oss bryta ner det i tre huvudsakliga komponenter:

  • Fordonskameror: Videotelematiksystem är utrustade med strategiskt placerade fordonskameror som kontinuerligt spelar in vägen framför, och ibland även insidan, föraren, baksidan och sidorna av fordonet. I vissa lösningar kombineras kamera, GPS och modem i samma enhet medan mer avancerade system inkluderar flera kameror och en MDVR (mobil digital videoinspelningsenhet/hårddisk). Dessa kameror fångar värdefullt material som kan användas för förarcoachning, undersökningar av händelser och identifiering av potentiella risker.
  • Fordonsdatorer/telematikenheter: Telematikenheter, även kallade fordonsdatorer, installeras i fordon för att samla in och överföra data om fordonets prestanda och förarbetende. Dessa enheter samlar information som GPS-plats, hastighet, acceleration, inbromsning, bränsleförbrukning, data från färdskrivare mm.
  • Molnbaserad övervakning och analys: Insamlad data överförs säkert till molnbaserade servrar, via mobilkommunikation (och WIFI i vissa fall). Sofistikerade analysverktyg bearbetar och analyserar datat som presenteras för användarna via en webbaserad plattform i form av rapporter, dashboards mm.
    Genom att utnyttja kombinationen av videoklipp och telematikdata erbjuder videotelematiksystem ett holistiskt tillvägagångssätt för flottshantering och förarsäkerhet.

Vilka är fördelarna med videotelematik?

Att implementera denna teknik i en fordonsflotta möjliggör en mängd fördelar. Låt oss presentera några av de viktigaste fördelarna:

  • Förbättrad Förarsäkerhet: Videotelematiksystem fungerar som en ”virtuell medförare” och ger förarna värdefull återkoppling och coachning. Genom att få återkoppling på sitt körbeteende med videoklipp blir förarna mer medvetna och ansvariga för sina handlingar, vilket i slutändan leder till säkrare körbeteende.
  • Förebyggande av olyckor och förenklade av utredningar: Vid en olyckshändelse fungerar videotelematikens bildmaterial som ovärderliga bevis. De gör det möjligt för fordonschefer och försäkringsbolag att noggrant bedöma händelsen, fastställa ansvar och påskynda skadehanteringsprocessen. Denna teknik spelar en avgörande roll i att minska falska ersättningskrav och förbättra noggrannheten i försäkringsersättningar.
  • Förbättrad effektivitet: Videotelematik ger transportledarna unik insyn i hela sin fordonsflotta. Genom att analysera data om förarbeteende, bränsleförbrukning, fordonets prestanda och underhållsbehov kan ledningen öka säkerheten, optimera rutter, minska tomgångstider, sänka bränslekostnader och proaktivt hantera underhållsproblem.

Ta kontakt med oss idag för att ta reda på hur våra system med fordonskameror kan gynna din fordonsflotta!

Boka en demo