Vad är en fordonschef och vad krävs det för kompetens?

Det som krävs av en fordonschef (fleet manager) har förändrats enormt under de senaste åren. För inte så länge sedan bestod det ungefär av:

 • Service och underhåll av fordonsflottan
 • Att se över förarnas tidrapportering
 • Grundläggande träning och utbildning

När det gällde välmående och skick handlade det snarare om fordonens än förarnas.

Idag ser arbetsuppgifterna helt annorlunda ut.

I denna artikel tittar vi på hur rollen som fleet manager förändrats under 2000-talet, framför allt den roll den digitala utvecklingen spelat. Vi tittar också närmare på varför 75% av dagens fleet managers använder mjukvara eller fordonstelematik som stöd i sitt dagliga arbete.

Vad betyder fleet manager?

Alla organisationer som använder kommersiella fordon har en fleet manager. Målet med fleet management, eller flottstyrning som det ibland översätts till på svenska, är att öka produktiviteten genom att organisera och optimera fordonsflottan.

Några arbetsuppgifter som en modern fleet manager brukar ha är:

 • Underhåll av fordon, inklusive optimering av kostnaderna
 • Översyn av bränsleåtgång och bränslekostnader
 • Förarhantering
 • Arbetstidshantering
 • Hantering av bränslekort
 • Rapporering av fordonsskador
 • Hantering av tillgångar

Moderna och effektiva fleet management-lösningar, speciellt fordonstelematik, är nyckeln till att allt detta görs på ett bra sätt.

Vad gör en fleet manager?

Här kan du lära dig mer om några av en fleet managers arbetsuppgifter.

Inköp av fordon och inköpsstrategi

En fleet manager behöver förstå sambandet mellan optimerad fordonsanvändning och organisationens övergripande produktivitet. De behöver förutse vilka fordon – och hur många av dem – som behöver för att organisationen ska fungera effektivivt.

Detta innebär att en fleet manager behöver vara proaktiv och förutse behovet. Det behövs en inköpsstrategi som utarbetas månader eller år innan, så att det finns en plan för att möta organisationens framtida behov. Strategin behöver till exempel ta hänsyn till:

 • Förare och fordonsklasser
 • Fordonens livscykel
 • Marknadsutveckling och timing

GPS-spårning av fordon och andra tillgångar

Fleet managers behöver alltid veta var flottans olika fordon befinner sig. Flottans storlek spelar ingen roll – att GPS-spåra fordon och andra tillgångar är ett ovärderligt verktyg oavsett om den består av 5 eller 5 000 fordon.

Ansvarar för säkerhet

En fleet managers högsta prioritet är förarnas, fotogängarnas  och de andra trafikanternas säkerhet. Innan modern GPS-teknologi var tillgängar var det en otroligt stor utmaning för en fleet manager. Fordonen kunde vara hundratals, eller till och med tusentals, mil bort. Men med hjälp av de många digitala verktygen som nu är tillgängliga kan en fleet manager följa varje fordon i realtid.

Behålla duktiga förare inom organisationen

Det är brist på förare inom transportbranschen. Därför har det blivit ännu viktigare för en fleet manager att:

 • Träna, utbilda och stödja förarna
 • Skapa mentorprogram
 • Förbättra förarnas arbetsförhållanden
 • Skapa förtroende och teamkänsla mellan medarbetarna på företaget

En fleet manager behöver arbeta nära HR-avdelningen för att se till att förarnas välmående prioriteras.

Minskade kostnader

Bränslekostnaderna når hela tiden nya rekordnivåer, vilket i sin tur påverkar organisationens kostnader. Det gör att bränslehantering är en allt viktigare del av att vara fleet manager.

En fleet manager behöver identifiera områden där kostnaderna kan optimeras. Modern teknologi, som till exempel asset tracking, kan vara ett mycket bra stöd för att göra det.

Få ut maximalt av dina fleet managers med hjälp av telematik

Vi på AddSecure har verktygen som ger fleet managers inom alla delar av transportbranschen det tekniska stöd de behöver för att arbeta effektivt. Vi är inte bara ledande inom att utveckla och tillhandahålla teknologin.

Vi förstår också vad fleet management innebär och kräver. Utmaningarna och möjligheterna är många! Lär dig mer om hur det allra senaste inom fordonstelematik kan förbättra din organisations säkerhet och produktivitet.

Hör av dig redan idag för en gratis demo av våra transportlösningar