blogg

7 sätt att spara tid och pengar med asset tracking

Många företag gör inte allt de skulle kunna göra när det gäller asset tracking. En tydlig bild av positioner, rörelser, tider och tillgångars status är livsviktigt för lönsamheten. Företag som fortfarande håller på med manuell asset tracking kastar bort enorma resurser – både när det gäller tid och pengar. Informationen om tillgångarna kommer dessutom att påverkas av den mänskliga faktorn, vilket gör den opålitlig.

I denna artikel tittar vi närmare på hur en investering i en asset tracking-platform, som t ex AddSecure, kan göra dramatisk skillnad när det gäller såväl säkerhet som lönsamhet och – inte minst – sinnesro.

Två typer av asset tracking

I grund och botten kan asset tracking delas upp i två kategorier: passiv och aktiv.

Passiva trackers lagrar information om tillgångar, som till exempel deras temperatur och id, och skickar det vidare till närliggande, kompitabla enheter som passerar.  Några exempel på tillgångar de brukar användas för är:

  • Industriella och kommersiella containrar
  • Verktyg och annan utrustning
  • Trailers
  • Avfallscontainrar
  • Generatorer
  • Andra mindre värdefulla tillgångar

Passiva trackers brukar använda sig av BLE-teknologi (Bluetooth Low Energy). Denna typ av trackers har vanligtvis en räckvidd som endast sträcker sig runt 50 meter. De är ganska energisnåla, vilket gör att de är billigare att ha igång. Passiva trackers är små och enkla att installera, samtidigt som de är kompitabla med alla enheter som använder bluetooth.

Aktiva trackers, till exempel de från AddSecure, ger dig din tillgångs position i realtid med hjälp av GPS-teknologi.

Vad är GPS-spårning?

En GPS-tracker är en bärbar enhet som gör att du kan följa företagets tillgångar och deras positioner och rutter. Tillgångarna är ofta fordon, till exempel taxibilar eller trailers, men det kan också handla om maskiner och liknande.

GPS-trackern sänder informationen vidare digitalt till en mobil enhet eller en dator.

Hur fungerar GPS-trackers?

GPS-trackers spårar dina tillgångar genom att koppla upp sig mot en serie satelliter. De använder en metod som kallas för trilateration, där positionen från tre eller fler satelliter i GNSS (Global Navigation Satellite System) slås samman för att identifiera din tillgångs longitud, latitud och höjd. Dessa kraftfulla GPS-trackingsystem har egna sim-kort, modem och inbyggda batterier.

7 fördelar med asset tracking

1. Spårning av trailers

När trailers tappas bort eller på annat sätt försvinner kan det ta dagar, veckor eller till och med månader innan de återfinns. Med AddSecures avancerade GPS-baserade asset tracking kan du inte bara se tillgångarnas plats – du får också annan information, till exempel interna tempereraturmätningar och dörröppningar.

2. Stöldskydd dygnet runt, till exempel för taxibilar och trailers

GPS-spårning innebär att dina fordon har ett stöldskydd som är aktivt dygnet om, oavsett plats. Om det sker några oplanerade rörelser får du en omedelbar notifikation om det. Du kan också ställa in de integrerade sensorerna i trailerdörrarna att bara skicka notifikationer när de öppnas utanför vissa tider.

3. Hitta företagets tillgångar snabbare

Asset tracking gör att du hittar dina tillgångar snabbare, så att dina medarbetare snabbt hittar det de behöver. Det kan till exempel handla om maskiner, lagermaterial, råmaterial, trailers eller taxibilar. Spårningen gör personalen och processerna effektivare och produktivare.

4. Automatisk tidregistrering

I många situationer är det mycket användbart att veta hur länge en tillgång befunnit sig på en viss plats. Det kan handla om start och stopp under en rutt, men det kan också vara bra för medarbetarna att registrera hur länge de stannat någonstans. Informationen kan också användas för att räkna ut arbetstimmar och skapa fakturor. Ett annat exempel på när det kan vara användbart är när GPS-utrustade tillgångar hyrs ut, och du vill ha koll på hur mycket de använts.

5. Minska skador, förluster och svinn av RTI:er

RTI står för Returnable Transport Item. Några exempel på RTI:er är industriella och kommersiella containrar, men det kan också handla om avfallscontainrar, till exempel de som används inom byggbranschen. De är extra sårbara för förlust och skada. Även om de inte är värda så mycket på egen hand kan kostnaderna för reparationer och nya enheter snabbt växa sig stor, speciellt om medarbetare, leverantör eller kunder är oförsiktiga. Om de vet att tillgångarna är spårade ökar dock sannolikheten att de tar mer ansvar.

6. Optimerad användning av företagets tillgångar

Genom att använda GPS-trackers för att övervaka positionen av en viss typ av tillgång, till exempel verktyg eller MHE (Manual Handling Equipment), kan du justera dina processer eller layouten i syfte att öka produktiviteten. När du ser helheten kan du identifera potentiellt ineffektiva användningsmönster.

Din GPS-spårning kanske identiferar att gaffeltruckarna (ett vanligt exempel på MHE) inte är placerade på en optimal plats vid arbetsdagens början? Genom att lösa detta och optimera användningen kan du spara många arbetstimmar varje år.

7. Optimerad kundservice

GPS-baserad asset tracking hjälper dig att leverera en proaktiv kundupplevelse i världsklass. Du kan ställa in systemet så att du och dina kunder automatiskt meddelas om ankomsttider för upphämtningar och leveranser. Detta leder till både nöjdare kunder och snabbare trailertransport.

Minska kostnaderna och öka din lönsamhet med asset tracking

Ju mer information du får om organisationens tillgångar (plats, tillgänglighet, användning etc.), desto mer överblick och kontroll får du. Och det innebär att du också blir mer effektiv!

När du använder AddSecures automatiserade GPS-trackingteknologi blir det snabbare och enklare att samla in och behandla din information.

Den förbättrade överblicken minskar risken för att organisationens tillgångar försvinner eller skadas. Samtidigt hjälper teknologin er att optimera verksamheten och bidra med stora förbättringar av lönsamheten.

Lär dig mer om vad asset tracking kan göra för ditt företag och hör av dig till oss redan idag!