Transport av temperaturkänsligt gods: 5 smarta tips för din fordonsflotta!

Problem med att hålla rätt temperatur kan leda till betydande ekonomiska förluster, liksom ersättningskrav från slutanvändare. Fordonsparker som levererar livsmedel och läkemedel måste hålla temperaturen inom ett bestämt intervall under transporten.

1. Inspektion vid startpunkt 

Vi anser att det bör vara ett krav för alla transportföretag att börja varje körning med att inspektera fordonet. Var särskilt uppmärksam på transportfordonets kylenhet och själva trailern, särskilt när lastens temperatur måste vara på en konstant nivå och övervakas, vilket är fallet för läkemedel. 

Det är möjligt att temperaturkraven kan vara annorlunda med en annan last. Till exempel kan en lösning med flera kylfack krävas, där olika delar av skåpet/trailern behöver olika temperaturintervall. Det kan finnas tidigare oupptäckta problem som i värsta fall kan orsaka oåterkalleliga skador på lasten under transporten. Detta kan förhindras med en grundlig visuell inspektion. 

När det gäller fordonskontrollerna rekommenderar vi starkt att de blir ett obligatoriskt krav, oavsett vilken vertikal du arbetar i. 

Vi minns alla tiden då fordonskontroller var lika med massor av pappersarbete. Ibland gick dokumentationen förlorad, och i allmänhet gick det åt massor av tid åt att dubbelkolla pappersarbetet. Samt vidta nödvändiga uppföljningsåtgärder och arkivera allt på rätt sätt. 

Med andra ord: Att dö tristessdöden. 

Även om det är så vissa företag fortfarande fungerar, så blir antalet lyckligtvis mindre och mindre. Telematikföretag kan nu erbjuda en onlinebaserad allt-i-ett-lösning med digitala, anpassningsbara kontrollformulär. 

När formulären skickas in meddelas kontorspersonalen i realtid om eventuella problem med fordonen och gör det möjligt för dem att vidta åtgärder nästan omedelbart. För stora fordonsflottor innebär detta att man sparar flera dagar i veckan när det gäller administrativa uppgifter. Dessutom ökar säkerheten för förarna och allmänheten. 

2. För-kylning 

När det finns en koppling mellan förvaringsenheten och kylutrymmet är det viktigt att för-kyla lasten till rätt temperatur för att säkerställa att kvaliteten inte äventyras under transporten. Det är särskilt viktigt vid transport av läkemedel. 

Det gäller oavsett vilken temperatur som angetts av tillverkaren och bör övervakas i realtid under resan. Det kan uppnås genom att ställa in lämpliga tröskelvärden och och utlösare som varnar vid avvikelser. 

Observera att kylutrymmet ska ha den inställda temperaturen innan operatören börjar lasta pallarna. 

Särskilt när det gäller temperaturlösningar med flera fack rekommenderar vi om möjligt att sänka temperaturen långsammare. Det kan ta längre tid att göra det, men det kommer sannolikt innebära betydligt lägre bränslekostnader. 

3. Korrekt hantering av last 

Det första problemet vid lastning av färskvaror – exempelvis läkemedel – är att ställa in rätt luftflöde och cirkulation. 

Om luftflödet och cirkulationen äventyras finns det risk att vissa områden blir för varma, vilket kan påverka kvaliteten på hela lasten om det inte upptäcks. 

4. Temperaturövervakning 

Din fordonsflotta bör redan ha en temperaturövervakningslösning installerad på alla fordon som används för kyltransport. 

Poängen med en temperaturövervakningslösning är att registrera temperaturdata och ge dig möjlighet att fjärransluta till dessa data. Det förhindrar också kritiska temperaturavvikelser genom att varna den kontorsbaserade personalen och föraren i realtid.   

Eventuella förseningar kan göra oåterkallelig skada på lasten och kosta ditt företag mycket pengar i form av förstörd last och ersättningskrav från slutanvändare. 

För din egen säkerhets skull och för att undvika kostsamma ersättningskrav bör ditt temperaturövervakningssystem kunna tillhandahålla digitala (och i vissa fall även fysiska) utskrifter av de temperaturmätningar som gjorts under resan. 

Vi rekommenderar även att du använder fuktsensorer för miljökänsliga produkter. Du rekommenderas även att kalibrera sonderna var sjätte månad. 

5. Telematik 

Under de senaste åren har temperaturövervakning och telematik blivit två sidor av samma mynt. Visst, du kan installera dem separat, men då skulle du gå miste om den kanske viktigaste fördelen en telematikintegration ger. 

En integrerad lösning ger realtidsövervakning och varnar transportledningen om att temperaturen i trailern är utanför det bestämda intervallet. Det är skillnaden mellan att lösa ett problem innan det ens blir ett problem och att förlora en last helt. 

Integrerad telematik bör även omfatta jobbhantering, ruttplanering, anslutning till CAN-buss, integration av färdskrivare, papperslösa och specialanpassade fordonskontroller, GPS-spårning och kamerasystem.  

Följer du regelverk och branschstandarder? 

Under de senaste månaderna har det blivit uppenbart att riktlinjer allt mer blivit till måsten. Branschen har rapporterat en kraftig ökning av inspektioner i hela leveranskedjan, med särskild tonvikt på transporter av kylvaror. 

EU:s BNP-riktlinjer hittar du en sammanfattning av kraven kring förpackning och transport av kylda medicinska produkter, kvalitetsriskhantering och anställning av tredjepartskurirer.