Så här fungerar IoT Asset Tracking

Många företag tänker främst på tillgångar i termer av pengar och fast egendom, som till exempel byggnader. Men de sanna tillgångarna är ofta långt mer än så, till exempel fordon och andra rörliga ägodelar (och glöm inte den intellektuella egendomen som kontrakt, mjukvara och annat).

Alla dessa saker är värdefulla, men de rörliga ägodelarna riskerar att bli skadade, borttappade eller stulna. Med andra ord behöver de skyddas, och det är där asset tracking med GPS-teknologi är lösningen. Alla företag behöver kunna lokalisera sina tillgångar vid givna tillfällen, och det är precis vad asset tracking kan göra för dig.

Om asset tracking

Asset tracking betyder att en organisation spårar sina fysiska tillgångar. Det sker genom att använda GPS-tracking, en streckkodsläsare eller RFID (Radio Frequency Identification).

Några exempel på tillgångar kan vara:

  • Fordon (till exempel trailers, taxibilar eller vans)
  • Maskiner, till exempel generatorer
  • Datorer eller annan teknisk utrustning

I denna artikel kommer vi att titta på närmare på asset tracking av fordon och hur asset tracking-teknologi kan tillämpas som en del av IoT (Internet of Things).

Hur fungerar asset tracking?

Asset tracking-mjukvara använder en GPS-spårningsenhet som skickar och tar emot information genom ett satellitnätverk. Fördelen med detta system är att det kan kommunicera på lång distans och spara ned korrekt, uppdaterad information som alla användarna kan ta del av.

Du kan välja mellan inbyggda eller flyttbara spårningsenheter beroende på vilken tillgång du vill spåra. Den sistnämnda varianten kan snabbt och enkelt installeras eller tas bort.

Vad är asset tracking-mjukvara?

Asset Tracking-mjukvara innebär att alla aspekter av spårningen samlas i ett gränssnitt. Istället för att ha informationen på papper eller i manuella kalkylblad gör mjukvaran från AddSecure att du har alla tillgångar i ett uppdaterat och överblickbart system.

Mjukvaran brukar vara molnbaserad och nås från webben eller genom appar. Ett typiskt exempel på en funktion är en karta som visar alla tillgångar. Du brukar också ha möjlighet att filtrera, till exempel baserat på tidpunkten eller olika typer av tillgångar. Det är också vanligt att sätta upp rapporter och dashboards som visar den viktigaste informationen som samlats in på fältet.

Asset Tracking-mjukvara blir mer och mer sofistikerad. Nu kan du till exempel använda mjukvaran för att ge kunder tidsuppskattningar när det gäller service och leveranser.

Vad är IoT Asset Tracking?

IoT (Internet of Things) Asset Tracking innebär att sensorer och enheter används för att övervaka och hantera tillgångarnas plats och rörelser. Det kan i princip användas för att spåra alla maskiner som rör på sig eller har delar som rör på sig. Teknologin kan till och med användas av jordbrukare som vill spåra sina boskapsdjur.

Skydd av företagets tillgångar

Ett typiskt exempel på IoT Asset Tracking är när sensorer sätts på trailers, till exempel för att övervaka temperaturen inuti dem eller för att övervaka när dörrarna har öppnats.

Asset tracking-mjukvara är något som har närmast ändlös flexibilitet. Du kan till exempel ställa in så att mjukvaran skickar notifikationer dygnet om, eller kanske bara utom de tillåtna arbetstimmarna?

IoT Asset Tracking gör stor skillnad för ditt företags verksamhet

Säker spårning av dina tillgångars position och status är livsviktigt för företagets verksamhet. IoT-baserad asset tracking gör att det blir mycket enklare att hantera dina tillgångar. Lösningarna gör att du får större kontroll över vad som händer ute på fältet, vilket minskar riskerna samt utrustnings- och försäkringskostnaderna.

AddSecures asset tracking-system är systemet som många inom transportsektorn väljer. För många av våra kunder handlar det om systemets flexibilitet och enkelhet.

Vill du veta mer om vad asset tracking kan göra för ditt företag? Hör av dig till oss redan idag!