blogg

Hur kan man använda dashcams för att coacha sina förare för att minska bränsleförbrukningen?

En dashcam är en fordonskamera som monteras på fordonets instrumentbräda eller vindruta och som är avsedd att spela in vad som händer på vägen framför bilen. Dashcams kan ofta spela in både video och ljud och vissa modeller har även inbyggda GPS- och hastighetsmätare. Många dashcams har också en loop-inspelningfunktion, vilket innebär att de automatiskt skriver över äldre inspelningar med nya när minneskapaciteten är full. Mer avancerade kameror är utrustade med GPS och modem så att de kan skicka upp videoklipp till en centralt placerad server /molnet. Dashcams används ofta för att spela in trafiken runt bilen som ett sätt att öka trafiksäkerheten och få bevis i händelse av en olycksa eller en brottsutredning.

Dashcams kan användas för att öka säkerheten i trafiken på flera olika sätt:

  1. Bevis i olycksfall: Dashcams kan spela in trafiken runt fordonet och kan användas som bevis i händelse av en olycka. Detta kan hjälpa till att fastställa vem som är ansvarig för olyckan.
  2. Ökad medvetenhet: Genom att se sig själv och andra trafikanter på film kan man bli mer medveten om sina egna beteenden och kanske ändra på dem för att öka säkerheten.
  3. Rapportering av olagliga beteenden: Dashcams kan också användas för att rapportera olagliga beteenden som exempelvis rattfylla, vårdlöst körning eller anda typer av trafikbrott.
  4. Hjälp för polisen och åklagare: Dashcams kan också hjälpa polisen och åklagare att samla in bevis i brottsutredningar.
  5. Ökad trafiksäkerhet: Dashcams kan bidra till ökad trafiksäkerhet genom att öka medvetenheten hos trafikanter om säkerhetsrisker och genom att rapportera olagliga beteenden till polisen.

Kan en dashcam bidra till lägre bränsleförbrukning?

Det är svårt att säga om en dashcam i sig kan bidra till lägre bränsleförbrukning eftersom det beror på flera faktorer såsom fordonets modell, körstil och trafikmiljö. En dashcam kan dock i viss mån bidra till lägre bränsleförbrukning genom att öka förarens medvetenhet om sin körstil. Dashcams med inbyggd GPS- och hastighetsmätare kan till exempel visa föraren hur snabbt han/hon kör och hur lång tid det tar att köra en viss sträcka. Det kan hjälpa föraren att köra mer ekonomiskt och därmed minska bränsleförbrukningen.

Hur kan man använda dashcam för att coacha förare?

Det är möjligt att använda en dashcam för att coacha förare. Dashcams kan spela in förarens körning och visa detaljer som exempelvis hastighet, körstil, inbromsningar och användning av blinkers. Detta kan hjälpa föraren att bli medveten om sina egna beteenden och kanske ändra på dem för att köra säkrare och mer ekonomiskt. Dashcams med inbyggd GPS- och hastighetsmätare kan också visa föraren hur lång tid det tar att köra en viss sträcka, vilket kan hjälpa föraren att hålla en jämn hastighet och undvika hårt accelererande och inbromsningar.

Vissa företag använder dashcams för att utvärdera och coacha sina förare i syfte att öka säkerheten och effektiviteten i deras fordonsflotta. Detta kan innebära att företaget ger feedback till föraren om hans körning, eller ger utbildning för att förbättra deras körning. Detta kan leda till stora besparingar i minskad bränsleförbrukning och mindre slitage och skador.

Det är viktigt att notera att det är viktigt att informera föraren om att kameran finns och att inspelningen kan användas för utvärdering och coachning.

Hör av dig till oss redan idag så berättar vi mera om våra system med fordonskameror!