Hur förbättrar fordonskamerasystem trafiksäkerheten?

När de först utvecklades sågs inte fordonskameror som ett hjälpmedel för att förbättra trafiksäkerheten. Uppfinnarna såg dem främst som ett körhjälpmedel. Historien visar oss att det allra första kamerasystemet installerades i konceptbilen Buick Centurion från 1956. Avtäckt på General Motors Motorama i januari 1956, var detta det första fordonet som hade en backkamera. Det gjorde att föraren kunde se bakåt utan att behöva vända sig om eller ens använda speglar.

Men tiderna har förändrats! Idag anses fordonskamerasystem medföra många fördelar:

  • Färre skador leder till minskade försäkringskostnader
  • Snabbare lösning av försäkringsskador
  • Förbättrat skydd och säkerhet för förare och last
  • Minskade förarincidenter
  • Förbättrat förarbeteende

De två sista av dessa leder till förbättrad trafiksäkerhet – både vad gäller räddade liv och färre skador, för förare och andra trafikanter.

Covid 19-pandemin har haft sin egen inverkan på förarens beteende. Mindre trafik resulterade i en dramatisk ökning av hastighetsöverträdelser (enligt det brittiska transportdepartementet överskred 56 % av fordonen hastighetsgränsen på 30 km/h vägar och 53 % på motorvägar under avstängningen). Konsekvensen? Fler olyckor, fler skador, fler dödsfall!

Därför är det inte någon överraskning att fordonsasvariga i allt högre grad utvärderar att installera kameralösningar i sina fordon, som ett sätt att förbättra den övergripande säkerheten för sina fordonsflottor och förare.

Hur fordonskameror förbättrar trafiksäkerheten

Förbättrat förarbeteende

De senaste fordonskamerasystemen, såsom AddSecure Roadview-kameran, består av en inbyggd accelerometer och g-sensor, inklusive GPS-spårning och rörelsedetektering. Dessa system gör det möjligt att upptäcka många typer av säkerhetsrelaterade incidenter, som allför kraftig inbromsning eller svängning, och kollisioner. Systemen laddar automatiskt upp bilder från före och efter incidenten för att möjliggöra snabb tillgång till videovisning.

Stödja förarutbildningen

Dina körcoacher kommer att kunna använda kamerafilmer för att visa förarena exakt var hen gör fel och varför och hur man undviker återkommande felaktigt beteende.

Interna kameror i hytten

Ny teknik som ADAS (Advanced Driver Assistance System) identifierar potentiellt farliga körvanor, som att använda en telefon under körning, korsning av körfält utan att använda blinkers eller att köra för nära fordonet framför. Att bara vara medveten om att deras fordon är utrustad med den här typen av teknik kommer att inspirera dina förare att vara extra försiktiga.

Externa kameror – gör körningen enklare och säkrare

Genom att installera ett uppdaterat externt kamerasystem kommer du nästan helt att eliminera döda vinklar vid körning. Dina förare kommer att uppnå förbättrad sikt runtom, vilket ger dem självförtroendet att utföra sina manövrar enkelt och säkert.

Fordonskameror – en del av en övergripande trafiksäkerhetsstrategi

Fordonskamerasystem kommer med många fördelar och ger dina fordonsansvariga ett användbart verktyg som kommer att vara en nyckelfaktor i ditt engagemang för trafiksäkerhet.

Det råder ingen tvekan om att fordonskamerasystem är här för att stanna. Som Europas ledande leverantör av molnbaserad videotelematik tänjer vi ständigt på våra gränser. Med våra integrerade system kommer du att skydda din flotta från ogrundade ersättningsanspråk, sänka dina försäkringskostnader, minska antalet incidenter och förbättra körbeteendet. Men viktigast av allt, ett fordonskamerasystem med flera kameror kommer att avsevärt öka trafiksäkerheten för alla.

Klicka här för en kostnadsfri demo.