Hur kan AddSecure hjälpa dig att skapa en smart och säker kommun?

Det talas mycket om smarta städer, men kommuner har också mycket att vinna på att digitalisera sig.

Redan 2015 kunde Telenor rapportera att 70 procent av de tillfrågade kunde tänka sig att bo i en smart kommun. En viktig del av smarta kommuner och städer är användningen av sensorer med tillgång till internet, som samlar in viktiga data som används för att automatisera och förbättra tjänsterna. På så sätt kan kommunen minska kostnaderna, förbättra miljön och göra medborgarnas vardag mycket lättare.

Fördelarna med smarta kommuner

Ett av de viktigaste modeorden inom smart teknik är e-hälsa, som av naturliga skäl är viktigt för alla kommuner. E-hälsa har betydelse för inte bara sjukhus och räddningstjänst utan även till exempel äldreomsorg. Med hjälp av sensorer och övervakning kan människor stanna längre i sina egna hem, eftersom tekniken automatiskt kan larma sjukvården om något händer.

Byggnadsautomatisering gör det möjligt för offentliga byggnader att automatiskt reglera temperatur, ventilation osv. och därmed kan energikostnaderna sänkas. Själva elnätet är också digitaliserat, vilket innebär minskade kostnader och att det blir lättare att leva upp till miljökraven.

Genom att använda smarta trafikflödeslösningar för kommunens fordon kan de styras betydligt mer optimalt och använda mindre bränsle. Till exempel kan avfallshantering ske genom att ett automatiskt meddelande skickas när en container är full, medan de som fortfarande har utrymme står kvar tills de måste tömmas.

Sist men inte minst har smarta kommuner en mycket bättre överblick över larm och händelser via användarvänliga gränssnitt. Larm från hissar kan lätt följas upp, så att viktiga kommunikationslinjer inte bryts utan att ansvarig personal omgående får veta det.

Utmaningar med smart teknik

Allt är dock inte perfekt. Alla digitala sensorer kan hackas om de inte är säkrade på rätt sätt. Plötsligt kan kritiska tjänster störas via internet, av vem som helst med ont uppsåt och den tekniska kunskapen att förverkliga sina planer.

Om alla data skickas till samma slutstation innebär det också att om den hackas kan mer information hamna i fel händer. Här talar vi om vad som kallas Big data – bara namnet antyder att det är en fråga om mycket information. Kanske är det inte så konstigt att många äldre är hälsosamt skeptiska mot att vara digitalt bevakade. För många låter Big Data mer som Big Brother.

AddSecures roll i att säkra den smarta kommunen

Alla våra lösningar krypterar kommunikationen helt och hållet, från början till slut, så att den blir helt osynlig på internet. Även IP-adresserna för de kommunicerande enheterna är osynliga och skyddas från obehörig åtkomst. När smart teknik implementeras i så stor skala som en hel kommun måste det göras på ett sätt som är enkelt att genomföra och drifta – annars kan bristen på teknisk expertis göra dig utsatt. Den ökade tekniska komplexiteten får inte göra systemet mer komplicerat att använda.

En naturlig början är att samla alla larm – vare sig de är i skolor, sjukhus eller hissar – i AddView-programvaran, så att du alltid kan följa den mest väsentliga kommunikationen. Det skapar inte bara en säkrare kommun, utan också en som det är lättare att ha överblick över.

e-bok: Smarta städer och kommuner – var ska man börja?

En smart stad är en stad som förstärks av sensorer, datainsamling, artificiell intelligens och sammanlänkning för att hantera nästan varenda del av den mer effektivt. I grund och botten handlar det om att hela staden går online – inte bara människorna i den.

Ladda ner e-boken!

Per Christian Foss

Business Manager

Per Christian har 7 års erfarenhet av området Sakernas Internet (Internet of Things), inom affärsutveckling, försäljning och produktledning. Han har ett stort engagemang för IoT, för hur man genom att koppla enheter till internet kan nå stora fördelar för företag, för enskilda individer och för samhället som helhet. Per Christian har arbetat med en lång rad vertikaler inom IoT, såsom uppkopplade bilar, smarta hem, säkerhetslösningar och självkörande bussar.