5 steg mot en smartare kommun

Det finns många fördelar med att göra en kommun smart, men det kan snabbt bli ett omfattande projekt. Dessa fem steg hjälper dig i rätt riktning.

Med en smart kommun menas en kommun som använder sensorer, datainsamling, artificiell intelligens och uppkoppling för att hantera stora delar av verksamheten mer effektivt. I grund och botten handlar det om att hela kommunen går online – inte bara människorna i den. På sätt och vis är frågan inte om din kommun ska bli smart, utan när. Här är 5 steg för att hjälpa dig på vägen:

1. Konsolidera och analysera redan befintlig data från alla tillgängliga källor innan du investerar i ny teknik

Ofta har kommuner tillgång till massvis av nyttig information som är spridd över olika avdelningar. Det kan handla om allt från trafikdata som samlats in från avgiftsbelagda vägar eller hyrcyklar till energianvändning i fastigheter  – eller om analysera appen som används för att rapportera frånvaro i gymnasiet för att räkna ut var­för så många tonåringar hoppar av vid en viss ålder. Se på alla data du har till ditt förfogande, och hitta rätt fokus för din kommun innan du investerar i ny teknik. En liten kommun kommer na­turligtvis att ha andra behov än de större. Den rätta lösningen är inte alltid den som är mest tekniskt komplex.

2. Gör en affärsplan för att kartlägga vad du vill få ut av ditt initiativ för en smartare kommun

Ett vanligt misstag i är att investera i teknik utan att först grundligt kartlägga vilka vinster och utmaningar det kommer att leda till. Att utrusta vägar och fastigheter med sensorer kan låta som exakt vad en kommun behöver för att bli smart, men om satsningen inte vilar på en solid handlingsplan kan snabbt onödigt mycket pengar användas. Gör en affärsplan och lägg mycket tid på att planera noggrannt.

3. Ta integriteten på allvar!

Även om det låter bra att din smarta klocka samlar in information om din hälsa och kontaktar din läkare direkt om något är fel, vill du nog inte att den informationen ska hamna i orätta händer. En av de saker som många ofta bekymrar sig över när det gäller den smarta kommunen handlar om de enorma mängder data som samlas in. Nyckeln är att tänka igenom detta innan du genomför något. Det finns en mycket kunskap om hur man gör  sakernas internet säkert, och problemen uppstår oftast när man försöker ta genvägar.

4. Säkra upp kommunikationen.

En viktig säkerhetsfråga är kommunikationen. Här bör du starkt överväga att använda det som kallas VPN. Det är virtuella privata nätverk som bildar stängda tunnlar mellan kommunicerande enheter, och som är helt krypterade och otillgängliga för alla utanför nätverket. Genom att använda VPN för all känslig kommunika­tion, tillsammans med bra verktyg för att adminis­trera enheter, nätverk och användare, har du den bästa översikten över din kommunikation, och kan lätt upptäcka om något inte är som det ska vara.

Läs mer: Smarta kommunikationslösningar skyddar det som inte kan skydda sig själv

5. Se till att alla inblandade får rätt utbildning så att det färdiga projektet verkligen används optimalt.

Det är viktigt att säkerställa att användarna får tillräcklig utbildning. Användare av nya lösningar som får grundlig utbildning kan använda den nya tekniken optimalt, vilket ger högre ROI. Att köpa in teknik är den lätta delen. Att använda den på rätt sätt är en helt annan sak.

För att komma igång med den smarta kommunen krävs god förberedelse, men tekniken gör det möjligt att skörda goda resultat. Ett framgångsrikt projekt kan bidra till allt från minskade kostnader, smartare resursanvändning och en enklare vardag för medborgarna.

Läs mer i vår e-bok: Smarta städer och kommuner – var ska man börja?

e-bok: Smarta städer och kommuner – var ska man börja?

En smart stad är en stad som förstärks av sensorer, datainsamling, artificiell intelligens och sammanlänkning för att hantera nästan varenda del av den mer effektivt. I grund och botten handlar det om att hela staden går online – inte bara människorna i den.

Ladda ner e-boken!