Fem snabba sätt att öka säkerheten i din fordonsflotta

Företag med mobil arbetskraft måste ge förtroende och ansvar till sina anställda och lita på att de kör säkert och på ett lämpligt sätt. Antalet allvarliga olyckor med nyttofordon har ökat sedan 2015. Vad kan man göra åt det? Den här bloggen erbjuder fem enkla sätt att göra flottor säkrare på vägen för att skydda förare, de företag de kör för och andra trafikanter.

1. Definiera mål för arbetet med säkerheten

Om du inte redan har gjort det är det en bra idé att införa en säkerhetspolicy för ditt team. Då vet alla vilka regler och förordningar som gäller för ditt företag, och vilka standarder gruppen ska förhålla sig till.

Att skapa mål för dina medarbetare baserat på faktiska data direkt från din vagnpark kan både hjälpa gruppen att hålla sig på rätt spår och öka motivationen till att köra säkert. Med hjälp av data från fordonsspårning kan du sätta uppnåeliga mål, både på individuell nivå och för vagnparken som helhet.

 

2. Underhåll dina fordon

Ibland har körbeteende ingenting att göra med att en olycka har inträffat, utan problemet beror på att fordonet är dåligt underhållet. Precis som alla andra fordon ska lätta nyttofordon underhållas regelbundet, besiktas och genomgå dagliga fordonskontroller.

Görs detta kan du vara säker på att dina medarbetare kör fordon som är lämpliga för vägen, och att du har vidtagit rätt förebyggande åtgärder för att undvika olyckor.

 

3. Introducera säkerhetsteknik

Att investera i fordonens säkerhetsteknik sparar pengar på lång sikt och kan ha en betydande inverkan på olycksfrekvensen. Genom att installera fordonskameror på dina fordon, exempelvis en framåtriktad 4G-kamera, medvetandegörs föraren om sitt föraransvar och uppmuntras att tänka på sitt körbeteende. Om en olycka skulle inträffa har du bevismaterial i HD-kvalitet som visar exakt vad som hände. Det blir allt vanligare att både personbilar och tunga lastbilar har färdkameror.

Genom att kombinera kamerateknik och telematik får du viktiga data som hjälper dina förare att höja säkerhetsnivån ytterligare. Med dessa data kan du övervaka aktuella säkerhetsstandarder, sätta riktmärken och mål för förbättringar och identifiera vilka dina mest utsatta förare är.

 

4. Ge regelbunden feedback och utbildning

Genom att installera säkerhetsteknik i hela din flotta får du möjlighet att ge din grupp skräddarsydd återkoppling och utbildning. Med specifika exempel och vägledning baserat på verkliga data kan du visa ditt team hur de kan förbättra förarresultaten på ett riktat sätt.

Dessutom kan kamerabilder och telematikdata användas för analys och återkoppling efter olyckor. På färdkamerans bilder visas även information om fordonets plats, hastighet och g-kraftdata. Det ger dig möjlighet att se vad färdkameran har fångat upp samtidigt som du får ytterligare kontextuell information som visar hur fordonet kördes. Informationen gör det lättare för dig att bedöma och förstå vad som gick fel och hur problemet ska undvikas i framtiden.

 

5. Skapa incitament för dina förare

Att skapa incitament för säker körning är ett utmärkt sätt att se till att dina medarbetare alltid är säkerhetsmedvetna. Det kan exempelvis göras med bonusar eller priser. Incitament och gruppmål kan skapa hälsosam konkurrens, och vi har sett att företag som använder resultattabeller för att lyfta fram dem som presterar bäst i vagnparken får utmärkta resultat.

Dessa förändrade beteenden kan också förbättra företagets slutresultat. Genom säkrare körning sparar du pengar på både bränsle och olycks- och reparationskostnader. Dessutom kan färre olycksfall och bättre säkerhetsåtgärder reducera dina försäkringspremier.

 

Vid första anblicken kan det verka krävande, men det kan vara lättare än du tror att få din vagnparks säkerhet under kontroll. Om du vidtar rätt åtgärder lär du märka hur din vagnpark förbättras på bara några få månader. Du sparar både tid och pengar, och – viktigast av allt – säkerheten för dina förare på vägen blir avsevärt mycket bättre.

Om du vill ha ett verkligt exempel på hur färdkameror kan ha en positiv inverkan på din vagnparks säkerhet kan du läsa den här fallstudien: länk till Waterlogic fallstudie