EUs allmänna säkerhetsförordning (GSR)

Med fokus på förarövervakningssystem (DMS)

EUs allmänna säkerhetsförordning (GSR) är ett kritiskt steg mot att minska antalet trafikolyckor och dödsfall på våra vägar. Denna artikel belyser betydelsen av förarövervakningssystem (DMS) som en integrerad del av GSR, med syftet att göra körningen säkrare för alla. Genom att implementera denna moderna teknik kan man markant minska antalet vägolyckor i enlighet med målsättningen fram till år 2030.

Innehållsförteckning

Vikten av förarfokus
Slutsats
Vanliga Frågor (FAQ)

Vad är EUs allmänna säkerhetsförordning (GSR) och varför är den viktig?

EUs allmänna säkerhetsförordning (GSR) är en förordning som fastställer minimisäkerhetsstandarder för motorfordon och deras släpvagnar inom Europeiska unionen. Den antogs i november 2019 och gäller för nya fordonsmodeller från den 6 juli 2022 och för alla nya fordon från den 7 juli 2024. Dess främsta mål är att främja användningen av livräddande teknik som skyddar fordonets passagerare, fotgängare och cyklister samt minska mänskliga misstag, vilka orsakar 90% av olyckorna på europeiska vägar.

GSR inför ett antal nya obligatoriska säkerhetsfunktioner för bussar och lastbilar, inklusive:

 • Nödstoppssignal: En blinkande lampa som indikerar för andra trafikanter bakom fordonet att fordonet plötsligt saktar in eller bromsar kraftigt.
 • Backinformation: Kamera- och/eller sensorteknik som visar föraren om det finns föremål eller personer bakom fordonet när de backar.
 • Däcktrycksövervakningssystem: Ett system som övervakar däcktrycket och rapporterar det i realtid till föraren.
 • Informationssystem vid start av körning (igångsättning): Varnar föraren för en potentiell kollision med fotgängare och cyklister som befinner sig i närheten av fordonets blinda punkt framåt.
 • System för information om döda vinkeln: Varnar föraren för en möjlig kollision med sårbara trafikanter vid fordonet, särskilt vid svängar. Det är aktivt vid låga hastigheter.
 • Installation av alkolås: En standardiserad gränssnitt som möjliggör installationen av eftermarknadsalkolås, vilket förhindrar förare som överskrider gränsen för rattfylleri från att köra fordonet.
 • Detektion och varning för trötthet och ouppmärksamhet: Ett säkerhetssystem som upptäcker förarens trötthet och distraktion och varnar föraren i realtid.
 • Intelligent hastighetsassistans: Systemet övervakar aktivt fordonets hastighet genom att använda kameror och GPS-kopplade kartdatabaser och varnar föraren om hastighetsöverträdelse.

GSR inför också nya krav för utformning och konstruktion av fordon, som användningen av starkare material och installation av deformationszoner.

Det förväntas att GSR kommer att rädda över 25 000 liv och undvika minst 140 000 allvarliga skador fram till 2038. Dessutom förväntas den minska antalet vägolyckor med 30%.

Denna förordning är ett betydande steg framåt i utvecklingen av vägsäkerheten inom Europeiska unionen. Det är en tydlig vägvisning av EUs engagemang för att minska antalet trafikdödsfall och skador.

Här är några av fördelarna med EUs allmänna säkerhetsförordning:

 • Den kommer att hjälpa till att minska antalet vägolyckor och dödsfall.
 • Den kommer att förbättra fordonens säkerhet för passagerare, fotgängare och cyklister.
 • Den kommer att göra fordonen mer motståndskraftiga mot skador vid olyckor.
 • Den kommer att hjälpa till att minska den miljömässiga påverkan av vägtransport.

Förbättra vägsäkerheten med förarövervakningssystem:

Är du medveten om att vägolyckor fortsätter att kräva tusentals liv varje år? För att motverka denna oroande trend vänder sig transportbranschen och myndigheter över hela världen alltmer till teknikdrivna lösningar. Som en del av detta arbete har allmänna säkerhetsförordningen (GSR) uppstått, med tonvikt på att utrusta fordon med avancerade förarövervakningssystem (DMS).

Betydelsen av förarövervakningssystem:

Förarövervakningssystem (DMS) fungerar som en central säkerhetsmekanism inom GSR-ramverket. Dessa intelligenta system använder avancerade sensorer och kameror för att bedöma förarens uppmärksamhet och allmänna tillstånd under hela resan. Genom att kontinuerligt övervaka förarens beteende kan DMS snabbt upptäcka tecken på trötthet, distraktion eller påverkan och varna föraren samt minska potentiella faror.

Nyckelfunktioner och funktionalitet hos DMS:

Ett sofistikerat DMS fungerar genom en kombination av modern teknik, inklusive ansiktsigenkänning, ögonspårning och analys av gester. Dessa funktioner samverkar för att fastställa om föraren fokuserar på vägen och visar säkert körbeteende. Om systemet upptäcker några tecken på trötthet eller distraktion kommer det att utfärda varningar i realtid och uppmana föraren att vidta lämpliga åtgärder. Som tillval kan systemet skicka dessa varningar vidare till transportledningen som kan hjäla och coacha föraren.

 

Behöver fordon som är äldre än juli 2024 installera säkerhetsfunktionerna?

Nej, fordon som är äldre än juli 2024 behöver inte installera säkerhetsutrustningen som ingår i den nya EUs allmänna säkerhetsförordningen (GSR). GSR gäller endast för nya fordon som registrerats efter den 6 juli 2022.

Det finns dock vissa undantag från denna regel. Om ett fordon modifieras eller uppgraderas kan den nya säkerhetsutrustningen krävas. Dessutom kan vissa länder ha sina egna regler som kräver att äldre fordon utrustas med viss säkerhetsutrustning.

 

Främja vägsäkerheten bortom 2030

När regeringar världen över strävar efter att minska antalet trafikolyckor och dödsfall spelar integrationen av DMS i fordon en avgörande roll för att uppnå detta mål. Målet är att fram till år 2030 markant minska antalet vägolyckor och göra körningen säkrare för alla trafikanter. Insatserna från beslutsfattare, biltillverkare och teknikutvecklare förväntas öppna vägen för en framtid med färre tragiska händelser på vägarna.

Slutsats

Den allmänna säkerhetsförordningen (GSR) markerar en avgörande milstolpe för att prioritera vägsäkerheten. Som en del av GSR spelar förarövervakningssystem (DMS) en kritisk roll i att minska vägolyckor genom att förbättra förarens uppmärksamhet och säkerhet. Genom att införa denna typ av livräddande teknik banar vi vägen för ett säkrare och tryggare körbeteende, och räddar slutligen otaliga liv fram till år 2030 och därefter.”

 

12 viktiga tips för att förebygga förartrötthet
Guide för förartrötthet
Ladda ner guiden ’Vägen till Vila’ för att förstå farorna med att köra i trött tillstånd och de steg som krävs för att bekämpa förartrötthet.

Ladda ner nu

Ta kontakt med oss idag för att ta reda på hur våra system med fordonskameror kan gynna din fordonsflotta!

Boka en demo