En jämförelse mellan dashcam baserad på SD-kort eller 3G-kamerasystem för fordon

Den senaste tidens snabba utveckling av fordonskameror har gjort att det nu finns många kameraalternativ tillgängliga, vilket kan vara överväldigande ibland. Så för att gå tillbaka till grunderna har vi jämfört huvudskillnaderna mellan kameror som sparar sina videos på SD-kort och kameror som är uppkopplade via mobilnätet via 3G/4G.

Varför letar du efter ett fordonskamerasystem? 

Innan du börjar jämföra olika alternativ. måste du överväga varför du överhuvudtaget är intresserad av ett kamerasystem. Är företaget intresserat av att skaffa kameror för att ha bevis vid eventuella ersättningsanspråk? För att hjälpa till med förarutbildning och hålla kostnaderna nere? Eller kanske är företagets regelefterlevnad den viktigaste anledningen? 

Både SD- och 3G-kamerasystem kan hjälpa till med allt ovanstående. Det finns dock avgörande skillnader när det gäller användarvänlighet, kostnader och tillförlitlighet mellan de två lösningarna. 

Tillgång till filmer 

Den huvudsakliga skillnaden mellan de två typerna av fordonskamerasystem är att SD-kortbaserade kameror kräver att du fysiskt hämtar SD-kortet från kameran. För att sedan kopiera och titta på filmerna måste du ansluta det till en kortläsare på din dator. 

Om fordonsflottan består av ett fåtal fordon som återvänder till depån varje kväll är det relativt enkalt att kontrollera SD-korten. Om dina fordon är ute på vägarna i flera dagar, eller veckor, i taget utan att återvända till depån är det inte lika enkelt. Det kan till och med hända att filmer skrivs över på grund av SD-kortens begränsade lagringskapacitet. 

Fordonskameror med en 3G/4G-SIM-uppkoppling skickar inte bara en SMS-/e-postavisering som omedelbart informerar dig om en ny incident. Du har även fjärråtkomst till kameran så att du kan ladda ned filmer och spara dem direkt. 

Så förutom att förhindra att filmer går förlorade kan du även förse ditt försäkringsbolag med FNOL (First Notification of Loss). Det i sin tur gör att alla skaderegleringar påskyndas. I slutändan kan du till och med minska dina totala försäkringspremier. 

Tillförlitlighet 

Om ett av dina fordon är involverat i en olycka och förarnas ord står mot varandra är det viktigt att ha filmbevis. Kameran i ditt fordon kan ge dig de bevis som behövs för att säkerställa en rättvis fördelning av skulden. Båda kameralösningarna kan vara tillförlitliga, men bara om de fungerar som de ska. 

SD-kort har inte bara ett rykte om sig att enkelt gå sönder (och där tillverkare rekommenderar omformatering varje 2–6 veckor). De är även lätta att ta bort om föraren vill att filmen ska ”tappas bort”. 

Genom att 3G-kamerorna omedelbart laddar ned filmerna undviks dessa problem. Tack vare den trådlösa uppkopplingen i realtid till kameran kan förarens hälsa övervakas regelbundet på distans. Resultatet? Borttappade filmer är ett minne blott! 

 Kostnadskalkyl 

Vid en första anblick är den viktigaste fördelen med SD-kortbaserade kamerasystem nog dess kostnadseffektivitet. Numera kan du köpa SD-dashcams överallt – även på bensinstationer. De är billiga att köpa och lätta att få tag på. Men risken för fusk och mygel, och behovet av att byta ut SD-kortet regelbundet, gör att kostnaderna för att byta ut hårdvara och för att fordonet står stilla snabbt kan öka. 

3G-kameror har en högre initialkostnad för hårdvara, och dessutom tillkommer en månadskostnad för dataabonnemang. Men tack vare att du har fjärråtkomst till filmerna behöver fordonet inte åka tillbaka till depån, vilket minimerar fordonets stilleståndstid och minskar bränslekostnaderna. Att förse ditt försäkringsbolag med FNOL kan även minska dina försäkringspremier. 

Och till sist…. läs på 

Med ett så omfattande utbud av kamerasystem på marknaden kan det ofta vara svårt för transportföretag att veta vad som passar deras fordon och behov. Ta dig tid att sitta ner och skapa en lista över allt du behöver från kamerasystemet. 

Måste det vara kompatibelt med några andra system eller regleringar? Behöver du 360-graderstäckning runt fordonet? Är fordonen borta från depån under långa tidsperioder? Hur mycket får det kosta? Kan ditt försäkringsbolag bidra ekonomiskt med något? 

Vi har skapat en översiktstabell som förhoppningsvis kan hjälpa dig att svara på några av dessa frågor. 

 

  SD-kameror  3G-/4G-kamerasystem 
Kostnadseffektiv  Ja  Ja – beroende på antalet kameror som monteras plus de månatliga datakostnaderna för SIM-kortet.

 

Tillgång till filmer  Låg, endast mär fordonet är inne och filmerna kan laddas ned  Hög – ladda ned filmer när som helst eller titta i realtid. Hårddiskbaserade kamerasystem är även svårare att manipulera. Även möjligt att titta i realtid. 

 

Inspelningstid  Upp till 38 timmar innan filer börjar skrivas över  Upp till 3 månaders lagring. 

 

Risk att filmer går förlorade  Hög – SD-kort kan bli korrupta och det finns inget sätt att utföra hälsokontroller.  Låg – hälsokontroller kan utföras när som helst. När en avisering skickats automatiskt laddar du omedelbart ned inspelade olyckor från slutanvändaren. 

 

Antal kameror  Upp till 2  Upp till 24 
Hållbarhet/tillförlitlighet  Låg – lagringsstorleken minskar med tiden. SD-kort kräver omformatering var 2-6 vecka och blir ibland korrupta. 

 

Hög – utför hälsokontroller regelbundet. 
Enkel åtkomst  Låg – filmer är endast tillgängliga när SD-kortet hämtas från fordonet och data kopieras till en dator. 

 

Ja – filmer laddas automatiskt ned på distans. 
Manipuleringssäker  Nej – enkelt för förare att ta bort SD-kort  Ja – förare kan inte vinkla bort kameror eller påverka användningen. 

Är du fortfarande inte helt säker på vilket kamerapaket du behöver? AddSecure erbjuder ett omfattande utbud av kameralösningar för fordon. Från enkla, framåtvända dashcams till MDVR-system med flera kameror, så att du kan bygga ett paket som passar ditt behov.