De 3 största fördelarna med att kombinera telematik med fordonskameror

Du kanske funderar på att investera i en lösning för vagnparkshantering, telematik eller sparsam körning?  Där kan du samla in viktiga data, producera rapporter och genomföra kraftfulla förbättringar för din fordonsflotta.  Överväg då att kombinera ditt system för vagnparkshantering med fordonskameror. Ett helintegrerat system tar nämligen verksamheten till nästa nivå!

Fordonskamerasystem kan exempelvis vara till stor hjälp för förare av både lätta och tunga kommersiella fordon. Oavsett om det är en enkel dashcam eller ett helt uppkopplat flerkamerasystem, ger fordonskameror föraren bättre överblick över döda vinklar och vad som händer runt dem på vägen. 

Förare kan också använda kamerorna som ett visuellt hjälpmedel vid manövrering eller byte av körfält. Ägare av fordonsflottor kan tack vare kameraövervakning sova lugnare om nätterna i vetskapen om att fordon och laster är skyddade från stöld. Kamerorna fungerar både i avskräckande syfte och för att tillhandahålla videobevis vid eventuella incidenter. 

Telematik och fordonsövervakning  

Genom att kombinera telematik och fordonsövervakning kan du kombinera dina data med verkliga filmer från fordon. Det gör de datatyngda rapporterna mer verkliga. Säg exempelvis att du har fått en varning från din telematikplattform om att en förare bromsat väldigt kraftigt. Att ha ett kamerasystem uppkopplat till den händelsen gör att du direkt kan se vad som verkligen hände. Var föraren inte uppmärksam på att trafiken saktade ned? Eller trängde en medtrafikant sig in framför fordonet och tvingade föraren att bromsa plötsligt? Klicka bara på den markerade händelsen och se varför den inträffade. Därifrån kan du sedan skapa en välinformerad handlingsplan om det behövs. 

Ett integrerat system ger dig större insyn i din fordonsflotta. Du kan förstå mer om fordonens köreffektivitet och förarnas beteende. Tack vare omedelbara varningar om incidenter eller olyckor får du även en bättre utgångspunkt för att hjälpa och stötta dina förare. 

När all denna information är tillgänglig från en webbaserad plattform och tillgänglig från vilken enhet som helst blir hanteringen av fordonsflottan en sömlös operation. Nedan är de tre främsta anledningarna till varför du bör överväga ett helintegrerat telematik- och fordonsövervakningssystem. 

1) Rapporter om förarutbildning och körbeteende 

För många är den viktigaste fördelen med fordonsövervakning och telematik att man kan få information om förarens körbeteende och körstilar – information som man sedan kan omvandla till insikter. Genom att kombinera dina telematikdata med verkliga filmer kan du ta fram grundliga, detaljerade rapporter om förarens körningar. 

Detta hjälper dig att se till att fordonsflottan presterar optimalt och skapar en utbildningsguide för teamet. Oavsett om någon presterar bra eller dåligt så kan alla förbättra sig. Med ett kombinerat transporthanteringspaket kan du leverera datadriven utbildning till förarna. Med verkliga filmer och data som grund. 

Systemet belyser förbättringsområden som du kanske inte har övervägt tidigare. När du känner till dessa och implementerar åtgärder kommer körbeteendet förbättras och kostnader för bränsle, skador och försäkring att sjunka. 

Du kan till exempel skapa tävlingstabeller eller incitament för lite sund konkurrens. Oavsett vilken väg du tar kommer du att förbättra säkerheten för dina förare och andra trafikanter, samtidigt som du maximerar fordonsparkens effektivitet. 

2) Övervakning av dina mobila resurser från valfri dator eller telefon 

En annan fördel med ett integrerat system är möjligheten att övervaka fordonsflottan när som helst, var som helst. Plattformen är webbaserad, så du kan logga in och granska dina viktigaste data från vilken enhet som helst. Detta gör att du kan titta på statistik på högsta nivån och fatta snabba och välgrundade beslut. 

Du kan även hålla ett öga på din förares körtider och se till att alla följer förordningar och körregler. Eller se var du kan omfördela resurser för att få ut mesta möjliga av din fordonsflotta. Granska konsoliderade mätvärden på högsta nivån eller zooma in på enskilda fordon och förare för att se hur det går för dem. 

När du aktiverar omedelbar varning vid incident får du ett meddelande i realtid om eventuella g-kraft-händelser, plötsliga accelerationer, inbromsningar eller fortkörningar. Att ha dessa insikter gör det enklare att få förarna att vara uppmärksamma på hur de kör. Särskilt som dessa körstilar är vanliga faktorer vid höga olycksfrekvenser. 

Övervakningsfilmerna ger dig inte bara sammanhang och en större förståelse för förarnas körstil. För förarna kan filmerna fungera som ett ögonvittne, frikänna dem och förhindra en ”ord står mot ord”-situation. 

3) Fastställa incidenter och olyckor 

Om en olycka inträffar, eller ett skadeståndsanspråk görs mot förare, är det en stor skillnad att ha övervakningsfilmer från händelsen. Du kan presentera förarens kördata från telematiksystemet och visa exakt vad ditt fordon gjorde före, under och efter händelserna. 

Övervakningsfilmen är också ett bevis på om din förare verkligen är skyldig. Många skadeståndskrav utan denna typ av information slutar ofta med att de inblandade parterna delar kostnaderna 50/50. Vid sådana fall kan du snabbt se en avkastning på investeringen och minska dina försäkringskostnader. 

Att ha ett helintegrerat system ger ditt företag ett extra skyddslager mot felaktiga fordringar. Telematik ger dig alla relevanta föraruppgifter och data, och kamerasystemet ger dig sammanhang och bevis från händelsen. 

Och om du behöver en film från ett fordon som befinner sig i andra delen av landet behöver du inte oroa dig. Med 4G-SIM-kort kan du ladda ned filmer direkt och på distans, från förarhytten till plattformen. Den mycket vida betraktningsvinkeln och HD-kvaliteten gör dessutom att du fångar varje detalj, dag som natt. 

Som fristående produkter ger telematik och kameraövervakning stora fördelar. Men tillsammans ökar de din synlighetsnivå som transportföretag och ser till att dina förare är trygga varje dag. Till exempel så kunde L. Lynch Plant Hire & Haulage, bara några veckor efter att de installerade ett kamerasystem, undvika ett 50/50-ersättningsanspråk mot en av sina förare.