5 åtgärder för ett bättre förarbeteende

I åkeribranschen finns det många orsaker att främja ett bättre förarbeteende. Den viktigaste är så klart att förbättrad körning innebär färre olyckor med dödlig eller allvarlig utgång. När vi tittar på statistiken kring trafikolyckor blir det mycket tydligt hur stor skillnad det kan göra:

 • 2% av trafikolyckorna är orsakade av tekniska fel i fordonet
 • 86% orsakas av förarmisstag
 • 42% handlar om bristande uppmärksamhet
 • 22% handlar om en felaktig bedömning av trafikens hastighet
 • 18% orsakas av vårdslöshet

Att ta klimatförändringar på allvar

Det går inte att ifrågasätta att körbeteende gör stor skillnad när det gäller säkerheten för yrkesförare och andra trafikanter. Men det finns två andra faktorer som gör att företag satsar ännu hårdare på ett bättre förarbeteende.

 1. Stigande bränslekostnader som gör det svårare att nå lönsamhet.
 2. Koldioxidutsläpp som leder till klimatförändringar.

Idag tar alla företag klimatförändringar på allvar, och åkeribranschen blir alltmer medveten om sitt ansvar att minska sina koldioxidutsläpp. I industrialiserade västerlänska länder står transportsektorn för ungefär 25-30 % av de totala utsläppen av växthusgaser. Genom ett bättre förarbeteende kan branschen göra en viktig skillnad för att motverka den globala krisen.

5 åtgärder för ett bättre förarbeteende

Det finns 5 huvudsakliga metoder för företag som vill nå ett bättre förarbeteende.

Säker körning handlar först och främst om den som sitter bakom ratten. Visst, fordonets skick, vädret, vägförhållanden och andra trafikanter påverkar också, men förarbeteendet är det första steget mot högre säkerhet och minskade utgifter i din fordonsflotta.

1. Identifiera riskbeteenden

Mobila enheter

Distraherad körning är en av de vanligaste exemplen på dåliga trafikvanor. Ett exempel på en åtgärd mot detta är hur världens regeringar förbjudit telefoner och andra mobila enheter under körning. Många funderar också på att förbjuda hands-free.

En Sifo-studie från 2017 avslöjar att hela 78 procent använder mobiltelefonen när de kör bil. Från den 1 februari 2018 får du som förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning i Sverige (om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon). Förhoppningsvis har detta minskat andelen som använder mobilen i trafiken dramatiskt.

Forskning har visat att mobila enheter, oavsett om de är hands-free eller inte, har negativ påverkan på en förares hastighet, reaktionstid, placering och avståndshållning.

Rattfylla

Alkohol är en annan faktor som har stor negativ påverkan på förares uppmärksamhet och orsakar många olyckor, skador och dödsfall. En del länder, exempelvis Spanien, introducerar nu lagar om alkolås i kommersiella fordon. Några av hoten förutom alkohol är den ökade legaliseringen av marijuana och syntetiska droger samt den växande konsumtionen av receptbelagda mediciner.

Trötthet

Det är viktigt att inte underskatta hur mycket trötthet kan påverka förarbeteendet. Faktum är att det potentiellt kan vara lika farligt som att köra rattfull.

2. Förarutbildning

Ett bättre förarbeteende börjar med utbildning och träning. En större medvetenhet om farorna med att köra distraherad, trött eller på annat sätt påverkad är det första steget i rätt riktning.

Dessutom kan företag som kan visa att förarna fått regelbundna utbildningar få det lättare att hantera eventuella anklagelser om oaktsamhet vid olyckor. Fokusen ligger ofta på att utvärdera förarens agerande, men företag behöver demonstrera att lämplig förarträning har genomförts.

Enkäter visar också att välutbildade förare också är nöjdare som anställda. De förstår att deras arbetsgivare bryr sig om dem. Med det i åtanke kan alltså förarutbildningar vara något som hjälper dig att locka till dig och behålla de bästa förarna på marknaden.

3. Företagspolicys

Ditt företag behöver visa att det har tydliga policys på plats när det gäller trafiksäkerhet, och att förarna är medvetna om dem.

Några exempel på policys är:

 • Användning av mobiltelefon eller annan elektronik under körning
 • Ätande och rökning under körning
 • Medicinsk lämplighet

4. Upprätthåll dina policys

Din policy kan bara vara effektiv om du upprätthåller den på ett lämpligt sätt. Du kommer också behöva informera dina förare om de konsekvenser som finns vid regelbrott. Det finns forskning som tyder på att förare inte tar policys på allvar när det saknas straff. Dina fordonsansvariga är de som ansvarar för att upprätthålla företagets policys.

5. Bättre förarbeteende med hjälp av förardata

Det enda sättet att veta om dina policys gör skillnad är att mäta deras effekt.

Här kan uppföljning och lagring av förarbeteende vara en god hjälp. Med rätt tekniska lösningar på plats kan du:

 • Följa upp förarbeteende
 • Identifiera risker
 • Minska kostsamma reparationer
 • Sänka försäkringspremierna
 • Hitta och implementera lösningar på förarproblem

Klicka här för en gratis demo redan idag!

AddSecure är ligger i framkant när det gäller lösningar inom förarbeteende. Vi är Europas ledande leverantör av förarbeteendeteknologi.

Håll dina förare och andra i trafiken säkra. Minimera dina bränslekostnader och koldioxidutsläpp.