5 skäl att investera i en fordonskameralösning

I takt med att försäkringsbedrägerier blir allt vanligare så har antalet fordonskameror ökat – en trend som inte gått obemärkt förbi. Från enkla dashcams till heltäckande multikamerasystem – genom att installera en fordonskameralösning skyddar du dina förare mot ogrundade ersättningsanspråk, förbättrar förarnas körbeteende och minskar dina försäkringspremier.

Men det är inte alla fördelar. Läs våra 5 främsta skäl till varför du bör överväga att installera kameror i dina fordon.

1. Skydda dina förare med obestridliga bevis

Enligt försäkringsbolaget Aviva har antalet bedrägliga ersättningsanspråk ökat med 9,5 procent per år de senaste åren. När branschsiffror visar att 1 av 10 ersättningsanspråk vid personskador är kopplade till misstänkta bedrägerier, som exempelvis att krocka medvetet för att få ut försäkringspengar, är det viktigt att ha bevis. Kameror i fordonen eller ”dashcams” avskräcker inte bara bedragare utan ger också exakta och tillåtna videobevis för alla incidenter.

2. Minska dina försäkringspremier

I takt med att behovet av kameror har ökat har tekniken också utvecklats. Mer avancerade fordonskameralösningar utrustas nu med G-sensorer och 3G-/4G-SIM-kort.

Det innebär att de kan skicka SMS-/e-postaviseringar i realtid och ge omedelbar tillgång till filmer från incidenter. (Det kan inte kameror med SD-kort göra.)

Den här funktionen kan göra stor skillnad för att påskynda skaderegleringsprocessen. Du kan ge försäkringsbolag FNOL (First Notification Of Loss) och obestridliga bevis på exakt vad som hände. Detta innebär att du kan sänka dina försäkringspremier och kostnader för hantering av skador samt medförande juridiska avgifter.

3. Förbättrad säkerhet för din fordonsflotta och allmänheten

I alla företag med en fordonsflotta blir förarna ansiktet utåt. Tyvärr betyder dåliga förare sämre affärer. Dessutom riskerar de inte bara företagets surt förvärvade rykte utan det påverkar även förarnas säkerhet. Genom att installera kameror minskar sannolikheten att olyckor inträffar eftersom föraren blir mer medveten om sin körstil.

Användningen av kommersiella kameror som är kopplade till bildskärmar i hytten gör även att föraren inte har några döda vinklar. Detta ger trygghet och säkerhet för föraren, andra fordon, cyklister och fotgängare.

4. Minska bränsleförbrukningen och slitaget

En mindre känd fördel med fordonskameralösningar är de potentiella kostnadsbesparingarna för fordonsflottan. Efter att ha pratat med transportchefer stod det klart att förarnas inställning ändrades efter att kameror installerades i deras fordon.

Möjligheten att få beröm för bra körning, försvara sig mot ersättningsanspråk och att ha ett levande vittne i hytten gör förarna mer medvetna om sin körstil.

Och när de tänker på sitt körbeteende minskar bränsleförbrukningen och slitaget på fordonen.

5. Personlig återkoppling och utbildning

När det gäller att förbättra förarens körbeteende kan filmer som visar förarens reaktioner vara ovärderliga. Det skapar en metod för återkoppling och utbildning som sätter förarna i centrum.

Ladda ned och titta på filmerna med förarna. Med hjälp av kamerans detaljerade data från G-sensorn (accelerometerdata) kan du identifiera specifika förbättringsområden och skapa riktade incitamentsprogram.

Vet du inte exakt vilket kamerapaket du behöver? Vi erbjuder ett omfattande utbud av fordonskameralösningar. På så vis kan du bygga det perfekta paketet som passar dina fordons behov.