ARX med AddSecure Inside

ARX med AddSecure Inside är en kombinerad larm- och passersystemslösning från ASSA ABLOY och AddSecure. En förenklad och kostnadseffektiv lösning som är lätt att använda, hantera och installera.

ARX med AddSecure Inside

ARX med AddSecure Inside kombinerar ARX säkerhetssystem för larm och passerkontroll, med larmöverföring och säker kommunikation från AddSecure.

Lösningen är utformad för att förenkla installations- och driftsättningsprocessen samt hanteringen av flera larmabonnemang i stora system. Som ARX-användare får du nya smarta funktioner som ökar användbarheten av systemet, samtidigt som du minskar kostnaderna för hårdvara, installation, underhåll och abonnemang.

Larmöverföring direkt via ARX Ethernetport

Integrerad larmsändare direkt i ARX

Säker dataöverföring via mobilnätet

Få notifieringar direkt i mobilen

Se larm direkt i mobilen

Se system och driftsstatus på en karta

Fördelar för dig som installatör eller återförsäljare

  • Snabb, enkel och säker process för beställning och driftsättning

  • Inget behov av separat larmsändare

  • Enkel aktivering av integrerad uppkoppling via mobildata

  • Förenklad driftsättning mot larmcentral

  • Möjliggör nya attraktiva intäktsströmmar

Fördelar för dig som slutanvändare

  • Sänkta kostnader för hårdvara och installation

  • Sänkta kostnader för test och underhåll

  • Full flexibilitet i valet av larmcentral

  • Unika funktioner i ARX Client som möjliggör övervakning och testning av larmabonnemang

  • Larmstatus och notifieringar direkt i mobilen

Så funkar det

AddSecure kundportal

Logga in i vår kundportal för att beställa tjänsterna för ARX med AddSecure Inside

En hållbar och klimatsmart lösning

Initiativ som ”AddSecure Inside” stärker hållbarhetsvinsterna genom minskad miljöpåverkan när det gäller tillverkning, förpackning och transport. Anslutna enheter med smart funktionalitet minskar behovet av hårdvara och onödiga resor till och från installationsplatsen. Genom att möjliggöra fjärrövervakning och systemuppgradering hjälper vi kunder att gå från reaktivt till proaktivt underhåll och slippa onödiga besök, vilket bidrar till att minska både kostnader och miljöutsläpp.

ASSA ABLOY ARX

Läs mer om fördelarna med ASSA ABLOY ARX säkerhetssystem.

Till ASSA Abloy

Frågor och svar om lösningen ARX med AddSecure Inside

Frågor och svar om samarbetet mellan ASSA ABLOY och AddSecure

Praktiska frågor och svar