Home / Transport och Logistik / Hantering av förare

Se till att hantera dina förare som din mest värdefulla resurs

På de flesta transportföretag är kostnaden för förarna den största utgiftsposten, och den uppgår ofta till 30-45 % av den totala transportkostnaden. Samtidigt är det många transportföretag som inte har tillräckligt många yrkesförare. Vår lösning för hantering av förarna innehåller de verktyg som du behöver för att se till att dina förare hanteras och behandlas på ett så professionellt sätt som möjligt.

Möjliggör effektiv kommunikation och använd smidiga verktyg för tidrapportering och lönehantering

 • Ta kontroll över arbetstiderna och säkerställ att rätt löner betalas ut
 • Erbjud både förare och transportledning fullständig översikt över kör- och vilotiderna
 • Låt förarna enkelt registrera lönegrundande aktiviteter utanför körningen
 • Kommunicera smidigt med dina förare och hjälp dem att nå fram via navigering (GPS)
 • Spara allas tid genom automatisk nedladdning av filerna från förarkort och färdskrivare

Tjänster inom Driver Management

Aktiviteter

Få full spårbarhet av dina förares aktiviteter när de inte kör för att effektivisera din verksamhet.

Navigering

Använd navigering med lastbilsattribut för att alltid hitta de bästa rutterna

Meddelanden

Håll kontakt med dina förare och kommunicera med dem för att hantera det oväntade.

Arbetstids-rapportering

Säkerställ en korrekt och effektiv process för arbetstidsrapportering

Löne-administration

Hantera arbetstider och löneadministration i samma system.

Kör- och vilotider

Optimera dina transporter genom fullständig kontroll över kör- och vilotiderna.

Fjärrkopiering av färdskrivardata

Automatisera nedladdning av filer från färdskrivaren och förarkortet för att enkelt följa reglerna

Lagring och analys av färdskrivarfiler

Lagra dina filer från färdskrivaren i en säker miljö och få tillgång till analysverktyg

Aktiviteter

 • Analysera enkelt de aktiviteter som inte är körning som du är intresserad av

 • Använd informationen för att optimera din verksamhet

 • Utnyttja dina data i förhandlingar för att motivera din fakturering

 • Övervaka väntetider, tomma kilometer, pallar, bränsleinköp...

 • Uppföljning av rengöring, lastning/lossning (positionering, kvantiteter, ...)

Produktblad: Aktiviteter

Navigering

 • Se till att dina förare tar den optimala vägen till sina destinationer

 • Använd lastbilsattribut och kommersiell ruttplanering för att undvika oönskade rutter

 • Slösa aldrig mer tid på att leta efter en adress och optimering av rutter

 • 3 års licensavgift för kartor ingår

 • Integrerad med fleet management-tjänster (meddelanden, uppdrag)

Meddelanden

 • Se till att informationsutbytet alltid är tillförlitligt och arkiveras

 • Få bättre operativa insikter från korrekt förarfeedback

 • Svara snabbare genom kommunikation med dina förare i realtid

 • Kopiera meddelanden eller använd fördefinierade svar för att spara tid

 • Använd din vanliga inkort genom att vidarebefordra e-post

Produktblad: Meddelanden

Arbetstidsrapportering

 • Arbetstider rapporteras under det faktiska arbetet

 • Bättre kontroll över förarnas arbetstider

 • Intuitivt verktyg som är lätt att använda för föraren

 • Minimera dyr övertid genom planering

 • Enklare att hantera problem och avvikelser

Löneadministration

 • Hantera både arbetstider och löneadministration i ett och samma system

 • Full kontroll över lönehanteringen

 • Möjliggör effektiv granskning, redigering och godkännande av förarnas löner

 • Ersätt behovet av ett separat löneadministrationssystem

 • Enklare att hantera problem och avvikelser

Surfplatta som visar förarna av tunga fordon deras kör tid och när de bör ta rast

Kör- och vilotider

 • Få en fullständig översikt över dina förares kör- och vilotider

 • Anpassa uppdragen efter förarnas tidsbegränsningar

 • Förhindra överträdelser och se till att dina förare får påminnelser

 • Reagera omedelbart vid överträdelser genom varningar

 • Analysera och redigera kronologin i tidslinjen

Produktblad: Kör- och vilotider

Fjärrkopiering av färdskrivardata

 • Spara tid med automatisk nedladdning av filer från färdskrivaren och förarkortet

 • Se till att varje fil hämtas i rätt tid

 • Undvik immobilisering av fordon och säkerställ regelbundna nedladdningar

 • Förenkla ditt arbete genom att låta AddSecure vara värd för företagskortet

Produktdatablad Fjärrkopiering av färdskrivarfiler

Lagring och analys av färdskrivarfiler

 • Lagra dina digitala färdskrivardata i en säker miljö

 • Följ enkelt upp risken för förseningar, sena nedladdningar eller saknade data

 • Uppfyll lagstadgade skyldigheter för nedladdning av färdskrivar- och förarkortdata

 • Automatisk kontroll av överträdelser – data jämförs med regler

Produktblad: Lagring och analys av färdskrivarfiler

Boka en demo

Lär dig mer om hur enkelt det är att använda våra lösningar för att förbättra din verksamhet.

Läs mer!

Låt ditt kontorsteam samarbeta effektivt med fältet genom vår Android-app för yrkesförare.

Roadbox samlar in fordonsinformation för att göra den tillgänglig för förarna och transportledningen.

Android-skärm för sömlös interaktion med dina förare