Home / RoadView Parent page from ES

RoadView Video Telematics

A fleet safety platform powered by video telematics.

Enhance fleet safety with AddSecure's range of video telematics solutions

Our range of video-based fleet safety systems are designed to improve driver safety and reduce accidents across your fleet by allowing you to proactively identify and address unsafe driving habits before they result in an incident. From dashcams, to full multi-camera solutions offering 360 degree blindspot coverage, our camera solutions have been developed to meet the needs of every type of fleet, large or small.

How to use a video telematics platform

Identify Risky Driving Behaviours

Create a safer fleet by using cameras to monitor driver behavior, record incidents, provide feedback to drivers, and educate drivers about safe driving practices.

Alert Drivers In Real-Time

Prevent accidents before they happen with real-time driver feedback. Drivers are alerted when instances of driver distraction or dangerous driving are detected.

Review Footage & Define Next Steps

With the RoadView Driver Coaching module, you can review incidents and keep track of how they have been dealt with for a full audit trail.

Provide Personalised Driver Coaching

With remote access to review incident footage you can effectively identify areas for improvement and achieve greater fleet safety.

Effective risk identification with event based reporting

Understand exactly where the risk lies in your fleet with event-based reporting on any dangerous driving behaviours. Set customised alerts for incident types important to you and create bespoke reports to give you your daily, weekly, monthly or yearly overview of your fleet's safety.

Guide: How camera technology can enhance fleet safety

“Not only has the general level of safety for our drivers improved, we’ve also been able to save on costs because of reduced unnecessary insurance payments.”

Steve Newton

Transport Manager, Boughey

Instant access to view and download footage

From the RoadView cloud-based video telematics platform, you can view and download video footage within minutes of an incident occuring. Footage is stored for up to 1 year on the platform so you can review and rewatch it as many times as you need.

Experience the power of RoadView today and start driving safer tomorrow.

Don't leave fleet safety to chance. Upgrade to RoadView, the most advanced fleet safety platform powered by video telematics.

Schedule a demo!

Hitta rätt fordonskameralösning

Vi hjälper dig öka säkerheten i din flotta. Välj mellan AddSecures fyra fordonskameralösningar för att hitta den lösning som passar dig bäst.

RoadView Lite

RoadView Lite är utformad för att hjälpa föraren att bevisa sin oskuld samt gör det möjligt till förbättrat körbeteende genom förarcoaching.

 • Spårning i realtid
 • Upptäcker & varnar inför incidenter
 • Fjärråtkomst för att se & ladda ned videofilmer
 • Analytics för förarbeteende
 • Modul för skräddarsydd förarcoaching
Läs mer

RoadView Plus

AI-baserat fordonskamerasystem med ADAS och DMS i förarhytten som detekterar förartrötthet och förhindrar olyckor innan de inträffar.

 • Spårning i realtid
 • Upptäcker & varnar inför incidenter
 • Fjärråtkomst för att se & ladda ned videofilmer
 • Analytics för förarbeteende
 • Modul för skräddarsydd förarcoaching
 • ADAS-funktionalitet (upptäcker & varnar vid körfältsavvikelse, kollision och fotgängare)
 • DMS-funktionalitet (upptäcker & varnar vid förartrötthet, rökning, telefonanvändning, förardistraktion)
 • Varningar & coaching i förarhytten
Läs mer

RoadView Multi

Fordonskamerasystem med 5 kameror (framåt, bakåt, sidor, lastutrymme) som kan byggas ut till 16 st.

 • Spårning i realtid
 • Upptäcker & varnar inför incidenter
 • Fjärråtkomst för att se & ladda ned videofilmer
 • Analytics för förarbeteende
 • Modul för skräddarsydd förarcoaching
 • Kompatibel med våra AI-drivna ADAS- och DMS-lösningar
 • Konfigurerbar kameralösning med upp till 16 kanalingångar som täcker fordonets alla vinklar
 • Skärmdisplay i förarhytten för att hjälpa med säkrare stadskörning och manövrering vid låg hastighet
Läs mer

RoadView BSD

En komplett lösning för att upptäcka objekt i döda vinkeln som är godkänd enligt UNECE R151 (BSIS) & R159 (MOIS).

 • Sidokamera med inbyggd AI för att upptäcka trafikanter upp till 30 meter från passagerarsidan
 • Förmåga att skilja mellan fotgängare, cyklister och objekt på vägen
 • Framåtriktad kamera för att upptäcka trafikanter i främre dolda vinklar
 • Godkänd enligt UNECE R151 (BSIS) & R159 (MOIS)
 • Externt hörbart larm
 • Internt föraralarm
 • Tillgänglig som fristående produkt, eller som en del av RoadView Multi-lösningen
Läs mer

Protect vulnerable road users with the RoadView Blind Spot Detection solution

Our Direct Vision solution uses state-of-the-art cameras, vehicle sensors and edge AI to monitor a vehicle's blind spots and alert the driver to potentially vulnerable road users. The solution has approval and certification for London DVS, FORS, CLOCS and UNECE R151 and R159.

Find out more

Improve fleet safety with tailored driver coaching

Review incident footage and driving behaviour data using our advanced driver safety score module to identify where improvements can be made. And implement an effective driver safety programme with the ability to provide personalised driver feedback.

What is Driver Perfomance?

Vehicle Camera Resources

Schedule a demo

Protect your fleet against false claims, decrease incident rates and improve driving behaviours with our integrated vehicle camera systems.