Home / Customer Cases / Kommunens driftavdelning fick fullständig kontroll med AddView

Kommunens driftavdelning fick fullständig kontroll med AddView

Ullensakers kommun sköter i dag driften av 55 byggnader och 470 kommunala lägenheter. Tillsammans utgör detta 210 000 kvadratmeter. Det är kommunens byggtekniska avdelning som ansvarar för att lagar och förordningar på drift- och underhållsområdet följs.

Snabbfakta

  • Kund: Ullensakers kommun
  • Bakgrund: Ullensakers kommun sköter i dag driften av 55 byggnader och 470 kommunala lägenheter.
  • Behov: Bättre överblick över vem som fick larmmeddelanden och bekräftelse att de rapporterades in.
  • Lösning: AddView, ett webb- och appbaserat verktyg för administration och larmhantering.
  • Resultat: Både historik och möjlighet att ta ut rapporter för att säkerställa att larmhanteringen på ett tillförlitligt sätt.

Ullensakers kommun sköter i dag driften av 55 byggnader och 470 kommunala lägenheter. Tillsammans utgör detta 210 000 kvadratmeter. Det är kommunens byggtekniska avdelning som ansvarar för att lagar och förordningar på drift- och underhållsområdet följs.

När Bård Lindh började som avdelningschef för driftavdelningen var det med andra ord mycket att hålla koll på. Runt om i kommunen hade det installerats totalt 73 larmsystem som varnar om allt från brand, hisstopp och inbrott till vattenläckage. Detta är bra verktyg för byggnadsansvariga så länge systemen varnar som de ska.

Behov av kartläggning

– Det fanns mycket att ta tag i, vi hade ingen överblick över vem som fick larmmeddelandena och om de rapporterades in. Vi fick mycket bra hjälp och uppföljning av AddSecure under kartläggningsprocessen, berättar Lindh.

Lösningen vi använde fick mycket bra respons från driftavdelningen.

Bård Lindh, avdelningschef, driftavdelningen

Bra respons från avdelningen

Efter att ha kartlagt driftstatus för systemen bestämde sig Lindh för att börja använda webbapplikationen AddView. Applikationen visar aktuell status för larmsändarna och händelser såsom sabotage, kommunikationsavbrott och problem med strömförsörjningen. Om ett larm aktiveras, skickar larmsändaren ett meddelande till önskad personal per e-post och/eller SMS. Med applikationen kan avdelningen se vem som meddelas när larmet aktiveras och kan rätta fel i systemen innan de leder till större problem.

– Vi har också möjlighet att se historiken och ta ut rapporter så att vi kan dokumentera att allt fungerar som det ska, fortsätter Lindh. – Lösningen vi använde fick mycket bra respons från driftavdelningen. I framtiden kommer vi att köra webbapplikationen på storskärm i driftrummet.

Upptäck fördelarna med AddView genom att prova på kostnadsfritt!

Komplett översikt över dina larmanläggningar via mobil och webb. Prova på AddView kostnadsfritt!