Home / Customer Cases / Digital hisslarmskommunikation i Østfolds kommun

Digital hisslarmskommunikation i Østfolds kommun

Den analoga kommunikationen avvecklas, och mobilnätet blir allt mer digitalt. För att säkerställa att inga användare fastnade i kommunens hissar behövde Østfold kommun uppdatera sin larmkommunikation.

Hisslarm

Snabbfakta

  • Kund: Østfold kommun
  • Bakgrund: Inom kommunen fanns flera olika lösningar för hisslarmskommunikation vilket gjorde det svårt för ansvariga att hålla koll, dessutom skickades flera av larmsignalerna fortfarande via det analoga telenätet.
  • Behov: Digital hisslarmskommunikation och en samlad lösning samt plattform för hela kommunen.
  • Lösning: AddSecures Airborne Elevator Alarm och webbtjänsten AddView.
  • Resultat: Helt digital hisslarmskommunikation och full översikt över all larmaktivitet inom kommunen på ett och samma ställe.

Bakgrund

Som Norges sjätte mest befolkade kommun finns det en hel del byggnader och institutioner att hålla koll på i Østfold.

Tidigare har hisslarmskommunikationen i kommunen lösts separat för varje enskild byggnad eller mindre område, men för inte så länge sedan beslutade fastighetsägare och driftsidan att gå samman och skapa en gemensam plattform. De analoga telefonlinjerna används inte längre, och det mobila nätet blir alltmer digitalt. Detta innebär att larmsignaler baserade på DTMF-protokoll oftare kommer att gå förlorade innan de når larmcentralen. Larmkommunikationen i Østfolds behövde bli mer digital.

Østfold arbetar för att bli en smart kommun, och efter att ha uppgraderat många av sina byggnader med automatiserade och fjärrstyrda energiledningssystem var larmkommunikationen ett naturligt nästa steg. Det fanns dock en del som behövdes gå igenom först. Inte nog med att det fanns flera olika larmleverantörer och serviceavtal, själva meddelandesystemet saknade också en tydlig översikt över vart larmen faktiskt skickades.

”Ofta fanns det en vaktmästare som hade slutat för flera år sedan, men som fortfarande fick textmeddelanden eller e-postmeddelanden från larm som han inte längre ansvarade för. Kommunen fick tillräckligt många klagomål från dessa för att det skulle bli en viktig motivationsfaktor för att uppgradera sina system,” förklarar Helge Østbye, distriktschef för AddSecure. En annan viktig motivation var naturligtvis också att man ville vara säker på att larmen nådde rätt personer.

Vi har en skärm som är påslagen hela tiden, där vi kan hålla koll på alla larm. Det är här vi ser om något av dem har aktiverats, eller om det finns avvikelser hos någon av centralerna.

Lars Erik Hall, Elektronikchef i Østfolds kommun

Varför AddSecure?

AddSecure valdes baserat på flera kriterier. För det första hade kommunen redan haft positiva kontakter med företaget. AddSecure var ansvarig för flera tidigare lösningar i kommunen, som övervakning av brand- och inbrottslarmskommunikation. För det andra kunde AddSecure erbjuda tillförlitlig och helt digital kommunikation. Slutligen erbjöd AddSecure den unika möjligheten att samla översikten över alla larm i en portal, AddView. Eftersom en bättre översikt gör det mycket enklare att se till att allt fungerar på ett säkert sätt, var detta en viktig anledning till att Østfold valde AddSecure.

Under två 14-dagarsperioder rullades nya hisslarmslösningar ut i hela kommunen. Nu skickas all information till den tekniska driftavdelningen (och till centralen som mottar larmet), där elektronikchef Lars Erik Hall kan hålla koll på allt i webbapplikationen AddView:

”Vi har en skärm som är påslagen hela tiden, där vi kan hålla full koll på alla larm. Det är här vi ser om något av dem har aktiverats, eller om det finns avvikelser hos någon av centralerna. Jag tycker att administratörsfunktionen är riktigt bra – det är enkelt att lägga till och ta bort användare och meddelanden beroende på vad du behöver. Om vi behöver hjälp med något, vet vi alltid vem vi ska kontakta.”

Även om lösningen fortfarande är väldigt ny, finns det all anledning att tro att den kommer att leda till minskade kostnader för Østfolds kommun. De fyra tidigare larmkommunikationsleverantörerna har reducerats till bara en: AddSecure. Det finns bara ett abonnemang och betydligt färre fakturor. När det är dags att ta in anbud kommer det att vara lätt att omdirigera alla larm på distans bara genom att skicka ett e-postmeddelande till AddSecure, om Østfold skulle besluta sig för att ändra vem som ska ansvara för säkerheten. Tidigare skulle detta ha inneburit att vartenda larm skulle behöva omdirigeras fysiskt. På frågan om han skulle rekommendera AddSecure till andra kommuner svarar Hall utan minsta tvekan:

”Ja, det skulle jag absolut. Vi är mycket nöjda, vi har riktigt bra överblick och de har också ett mycket trevligt bemötande när vi behöver hjälp.”

Tekniken

De uppgraderade hissarna i Østfolds kommun använder nu en lösning som heter Airborne Elevator Alarm. Denna teknik har utvecklats i Norge och används för larmöverföring över hela Skandinavien. Vi talar helt enkelt om ett litet stålskåp som kan installeras separat och som möjliggör enkel funktionstestning på fältet. Skåpet kan även kopplas till en IP-kamera vid behov. Airborne Elevator Alarm kommunicerar digitalt via mobilnätet och växlar automatiskt till SMS som en backup-lösning. Detta resulterar i en dokumenterad drifttid på 99,9%. Kommunikationen är tvåvägs, och lämnar också utrymme för faktisk talkommunikation via samma system.

Larmkommunikationen kontrolleras en gång om dagen, vilket är tre gånger så ofta som EU:s minimikrav, som föreskriver kontroll en gång var tredje dag. Vi anser att det är ett krav som är alldeles för lågt, och vi har därför valt att leverera en lösning som kontrolleras oftare. Om det skulle uppstå fel, kommer detta naturligtvis att rapporteras omedelbart.

AddView

Webbtjänsten som används är AddView, som ger användaren en begriplig och kronologisk översikt över larm, loggar och felmeddelanden. Med andra ord behöver du inte bläddra igenom varje larm separat för att leta efter avvikelser, eftersom dessa automatiskt flyttas till toppen av skärmen. Samma programvara används för brand-, inbrotts- och tekniska larm. Genom administratörsfunktionen är du alltid helt uppdaterad om användare och deras kontaktinformation för aviseringar. Driftchefen kan lägga till, ta bort eller ändra användarna själv med en knapptryckning.

Sammantaget resulterar detta i en enkel och tillförlitlig lösning som vi ödmjukt menar är den bästa i sitt slag på marknaden.

Prova på AddView kostnadsfritt

Med hjälp av den webb- och mobilbaserade tjänsten AddView får du på ett säkert och smidigt sätt tillgång till information som gör att du snabbt kan avgöra om dina system fungerar som de ska. Prova på kostnadsfritt.