Home / Customer Cases / AddSecure bidrar till en säker vatten- och avloppshantering i Norrköping

AddSecure bidrar till en säker vatten- och avloppshantering i Norrköping

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och för att garantera ett hälsosamt och rent vatten krävs ett tillförlitligt driftsystem.

Snabbfakta

  • Kund: Norrköping Vatten och Avfall AB
  • Bakgrund: Ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har tillgång till rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.
  • Behov: En flexibel och säker kommunikationslösning för drift och övervakning av vatten- och avloppshanteringen.
  • Lösning: En av AddSecures säkra och enkla IoT-tjänster som en integrerad del av driftsystemet.
  • Resultat: Bra överblick i driftsystemet och snabbt besked när det till exempel blir driftstopp eller andra störningar anläggningarna.

I Norrköping har man valt en flexibel och säker kommunikationslösning för drift och övervakning av vatten- och avloppshanteringen. Tillsammans med automationsföretaget Cactus Utilities AB har AddSecure integrerat en säker kommunikationslösning i kommunens driftsystem.

Norrköping Vatten och Avfall AB ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har tillgång till rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen. Anläggningar som vattentorn, pumpstationer och reningsverk ställer höga krav på de tekniska lösningar som skall säkerställa försörjning och kvalitet. Deras funktion måste övervakas kontinuerligt.

Med lösningen blir det smidigare, det är uppkopplat hela tiden och det går att konfigurera och övervaka på distans. Samarbetet med AddSecure fungerar bra, supporten är utmärkt – det är bara att ringa direkt till deras tekniska support som fixar det som behövs.

Jonas Ekström, Systemansvarig

För de trådlösa anslutningarna har Norrköping Vatten valt en av AddSecures säkra och enkla IoT-tjänster som en integrerad del av driftsystemet från Cactus Utilities. Med tjänstens avancerade kommunikationsplattform säkerställs att endast behöriga användare kan nå adresserade enheter och all obehörig åtkomst förhindras. Norrköping Vatten använder tjänsten för sina loggrar och PLC-er. Loggrar används för bland annat regnmätare, flödesmätare, nivågivare och tryckgivare. Tjänsten ser till att enheterna kan kommunicera med SCADA-systemet på ett säkert sätt.

– Med lösningen blir det smidigare, det är uppkopplat hela tiden och det går att konfigurera och övervaka på distans. Samarbetet med AddSecure fungerar bra, supporten är utmärkt – det är bara att ringa direkt till deras tekniska support som fixar det som behövs, säger Jonas Ekström, systemansvarig på Norrköping Vatten och Avfall AB.

I kommunen pågår ett löpande arbete med att skifta över all kommunikation i vattenanläggningarna till 4G och fiber. Idag har Norrköping Vatten cirka 80 trådlösa anslutningar och på sikt ska ytterligare 100 anläggningar byta från uppringda abonnemang till fiber eller 4G. Norrköping Vatten har valt att nyttja antingen stadsnätets fiber i ett slutet nätverk skilt från internet eller 4G i AddSecures säkra kommunikationsplattform.

– Det har varit många felaktiga larm med våra äldre uppringda abonnemang och det kostar att åka ut att undersöka på plats. AddSecures tjänst ger oss en bra överblick i vårt driftsystem och vi får snabbt besked när det till exempel blir driftstopp eller andra störningar i våra anläggningar. Det är en stabil lösning som vi är mycket nöjda med, säger Jonas Ekström.

Norrköping Vatten har ett serviceavtal med Cactus Utilities som inkluderar hårdvara, system och säker kommunikation i ett och samma avtal.

– Vi vill erbjuda våra kunder en helhetslösning där vi kombinerar våra produkter med kommunikationsöverföringen. Tjänsten från AddSecure övervakar att ingen enhet tappar kontakten med systemet. Tjänsten måste vara tillförlitlig, för om en givare eller annan komponent tappar kommunikationen påverkas hela vattendistributionen, säger Torbjörn Blomster, Försäljning – Vatten på Cactus Utilities AB.

Smarta städer och kommuner

Var ska man börja?