SRT330

Svenskutvecklad larmmottagare

SRT330 är en GSM-mottagare som snabbt och tydligt indikerar när ett larm mottas och kan användas tillsammans med SRT306 och SRT326. SRT330 indikerar att ett larm har gått genom skarp ljudsignal och blinkande varningsljus. På en display ser man var larmet kommer ifrån. Mottagna larm kan även vidarebefordras till larmcentral, totalt kan larmet vidarebefordras till 10 mottagare. Denna produkt passar perfekt till socialkontoret och olika typer av boenden där du snabbt kan få kontakt med dina kollegor.

Fördelar

  • Indikerar med ljud och ljus när larmet går

  • En display visar varifrån larmet kommer

  • Larmet kan vidarebefordras till larmcentral

  • Utvecklad i Sverige

Produktblad

SRT330