SRT406 och 406i - en robust personlarm för användande såväl inom- som utomhus

SRT 406 är ett mycket robust personlarm med IP67 för användande såväl inom- som utomhus.

SRT 406 är efterföljaren till Sveriges mest sålda personlarm, SRT 306, som satt standarden för hur ett personlarm ska se ut och fungera. Den har sedan länge varit svenska larmcentralers förstahandsval. SRT 406 är ett mycket robust personlarm med IP67 för användande såväl inom- som utomhus.

Enheten har en display där meddelanden från andra personlarm eller sensorer kan uppmärksammas. Produkten är framtidssäkrad genom stöd för både LTE/VoLTE- och GSM-kommunikation.

Funktioner och fördelar

  • Kommunikation 2G/4G VOLTE

  • Högtalare och mikrofon för tvåvägskommunikation

  • Display för att ta emot textmeddelanden

  • Positionering GPS och inomhus SRT RF taggar(kräver lokal hårdvara)

  • SRT 406i har stöd för inomhuspositionering och utomhuspositionering. SRT 406 endast för utomhuspositionering.