SRT 405 och 405i - ett litet och lättanvänt personlarm

SRT 405 är ett litet och lättanvänt personlarm som är framtaget för personer som jobbar i utsatta positioner, med ensamarbete eller med riskfyllda situationer.

SRT 405 är ett litet och lättanvänt personlarm som är framtaget för personer som jobbar i utsatta positioner, med ensamarbete eller med riskfyllda situationer. Det är relativt liten enhet men har samtidigt liknande funktionalitet som större personlarm.

Enheten har även en display där meddelanden från andra personlarm eller sensorer kan uppmärksammas. Produkten är framtidssäkrad genom stöd för både LTE/VoLTE- och GSM-kommunikation.

Funktioner och fördelar

  • Kommunikation 2G/4G VOLTE

  • Högtalare och mikrofon för tvåvägskommunikation

  • Display för att ta emot textmeddelanden

  • Positionering GPS och inomhus SRT RF taggar (kräver lokal hårdvara)

  • SRT 405i har stöd för inomhuspositionering och utomhuspositionering. SRT 405 endast för utomhuspositionering.