SafeCentral

SafeCentral är en larmhanteringsapp som gör det enkelt att ta emot och agera på larm ute på fältet. Larmen skickas direkt till de personer och grupper som ska hantera larmet, som i sin tur kan se detaljerad information om larmet direkt i appen.

Med appen SafeCentral skapar du en snabb och effektiv larmhantering där larm sänds direkt till den som har möjlighet att agera, utan inblandning av någon larmcentral. Den som tar emot larmen ser det i en larmlista på sin mobiltelefon tillsammans med både kart- och navigationshjälp. En trygg, enkel och kostnadseffektiv lösning.

Säker larmöverföring till larmcentralen
Larmen kan dessutom automatiskt vidarebefordras till en bemannad larmcentral om ingen av larmmottagarna med appen reagerar i tid. Du kan även välja att larmet först ska gå till en larmcentral för prioritering. Larmcentralen skickar då vidare larmet till den mottagare som är utsedd att agera på larmet.

Fördelar

  • Hög tillgänglighet och snabb respons med larmhantering direkt i mobilen

  • Larmet tas emot direkt av rätt personer, eller skickas automatiskt vidare till larmcentral

  • Notifiering med ljudsignal och avisering

  • Kart- och navigeringshjälp som visar var larmet samt övriga larmmottagare befinner sig

  • Förenklar kommunikation och samarbete mellan larmmottagarna

Produktblad

SafeCentral