PANGEA 4G Security Router

PANGEA 4G Security Router är en effektiv och säker 4G Router för CCTV-system, passersystem och andra system för övervakning och fjärraccess. Den är särskilt utvecklad för säkerhetsindustrins högt ställda krav och med PANGEA 4G Security Router kan fastighetens samtliga säkerhets-, styr- och reglersystem knytas ihop.

Vår egenutvecklade hårdvaruplattform kombinerar avancerad och snabb routerteknik med internationell certifiering för larmöverföring av inbrotts- och brandlarm. Våra 4G-routrar är utrustade med WAN- och VLAN- funktioner, som hanterar det faktum att fastigheter och system är allt mer uppkopplade. IOT innebär helt nya kommunikations möjligheter för teknikmogna företag att i realtid överblicka alla sina säkerhetssystem.

PANGEA 4G Security Router skapar en effektiv knutpunkt för uppkoppling av upp till fyra olika larm-/övervakningssystem i samma fastighet. Lösningen är idealisk när en fast internetförbindelse saknas, men den ger också en problemfri och säker kommunikationslösning när det redan finns en IT-infrastruktur som man vill använda sig av.

Produktöversikt

  • 1 st WAN, för Ethernet anslutning för t ex larmöverföring eller dataöverföring

  • 4 st x LAN med VLAN teknologi och VPN (tillval)

  • 1 st 4G/3G/2G modem, 100 Mbps nedladdning och 50 Mbps uppladdning

  • Roaming E-SIM med extra SIM som tillval

  • Stöd för digitalt larmprotokoll SIA DC09 och SOSv4

  • SMS/Mail/Voice/Push (tillval)

  • Telelinjeutgång för Dial capture med stöd för analoga PTSN, SIA, Contact-ID, Robofon och CESA

  • 8 st digitala ingångar

  • 5 bi-stable reläutgångar

  • 4 optoreläutgångar