Home / Personsäkerhet / Trygg skola / Förebyggande hot- och våldsutbildning för skolor

Förebyggande hot- och våldsutbildning för skolor

Stärk skolans förmåga att agera om det inträffar en incident. Vi erbjuder en skräddarsydd förebyggande utbildning för skolor samt en digital webbutbildning som ger kunskap om och verktyg att förebygga och hantera hot och våld.

Vi erbjuder förebyggande hot- och våldsutbildningar på plats på skolor i syfte att stärka skolans förmåga att förebygga och hantera kritiska situationer som till exempel bråk, olyckor och PDV.

När en incident inträffar är det viktigt att vidta rätt åtgärder så snabbt som möjligt så att den inte eskalerar. Om de anställda på skolan har fått bra utbildning och är mentalt förberedda i vad som ska göras vid olika typer av incidenter, är sannolikheten större för att man kan undvika allvarliga konsekvenser.

Utbildning på skolan

Vi erbjuder en fysisk hot- och våldsutbildning på plats på skolor för skolans personal. Syftet med utbildningen är att ge skolan verktyg i att förebygga och hantera både vardagliga och allvarliga incidenter.

Utbildningen skräddarsys efter skolans miljö och förutsättningar, och ger deltagarna en blandning av information och praktiska verktyg. Vi går bland annat igenom vad vi får göra enligt lag om en incident uppstår, mental förberedelse och psykologiska faktorer samt hur man ska tänka i olika stadier. Vi går även igenom skolmiljön och de rutiner och handlingsplaner som finns, och tränar på olika scenarion.

Verktyg för att förebygga och hantera incidenter

Stärker skolpersonalens mentala föreberedelse

Praktisk övning av ett scenario

Under den fysiska utbildningen går vi igenom

 • • Vad får vi göra i en hot- och våldssituation enligt lagen?
 • • Arbetsmiljölagen och AFS 1993:2 Hot och våld i arbetsmiljön
 • • Mental förberedelse
 • • Risker
 • • Riskinventering och riskanalys
 • • Stress och reaktioner
 • • Säkerhetstänk (före, under och efter)
 • • Genomgång av arbetsplatsen
 • • Egna rutiner och handlingsplaner
 • • Praktiska övningar med reflektioner efter varje moment. Exempel på övningsmoment: Utåtagerande elev, inrymning av skola och agerande vid en olycka
 • • Sammanfattning av dagen och reflektion kring det vi gjort.

Webbutbildning: Hur agera vid hot och våld?

Vi erbjuder även en webbutbildning som ger deltagaren en övergripande hot- och våldsutbildning inom bemötandeteknik samt verktyg för att kunna avvärja kritiska situationer. Utbildningen höjer personalens förmåga att hantera hot- och våldssituationer samt uppfylla arbetsmiljöverkets krav.

Utbildningen görs individuellt och tar cirka 20-40 minuter att genomföra.

Du behöver endast tillgång till dator och internet.

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur ett utbildningstillfälle hade kunnat se ut på din skola?

Ta kontakt med oss

Utbildningsportal

Förebyggande utbildning - Hur agera vid hot och våld?