Vehcos tävling för sparsam körning sänkte utsläppen med 4 810 ton CO2

Under 2018 tävlade mer än 9 000 förare i tävlingen ”Vehco Eco-Driving Challenge 2018”. Tävlingen blev en stor framgång då ett 60-tal bolag med ca 9 100 förare och 4 200 fordon valde att delta.

Under 2018 tävlade mer än 9 000 förare i tävlingen ”Vehco Eco-Driving Challenge 2018”. Tävlingen blev en stor framgång då ett 60-tal bolag med ca 9 100 förare och 4 200 fordon valde att delta. Vehcos estimat visar på minskade utsläpp av CO2 med ca 4 810 ton och reducerad bränsleförbrukning med ca 1 822 100 liter diesel för de bolag som var med. För kunderna innebar detta sänkta kostnader för bränsle med ca 20 MSEK. Ahola Transports i Finland blev bäst i Europa.

Göteborg, Sverige – Vehco, som ägs av Addsecure och som levererar system för Fleet Management, tillkännagav idag resultaten från sin tävling för Sparsam Körning 2018. Tävlingen, ”Vehco Eco-Driving Challenge” är frivillig för Vehcos kunder och den baseras på Vehco Eco-Driving Index. Indexet baseras på sex körparametrar som har stor inverkan på körbeteendet. Vid analys av resultaten från tävlingen har det visat sig att det förbättrade körbeteendet resulterat i stora bränslebesparingar. Vehcos estimat visar att de tävlande bolagen totalt sänkte sin förbrukning med ca 1 822 100 liter diesel vilket resulterat i minskade utsläpp av CO2 på ca 4 810 ton och besparingar på ca 20 MSEK.

För att öka spänningen i tävliningen delades de 124 lagen i tävlingen in i 6 olika klasser baserat på land (SE, NO, FI, DK, DE, FR) och i en klass för bussoperatörer i Europa. Under tävlingen har Vehco kontinuerligt uppdaterat en resultatavla på bolagets hemsida för att hålla alla intressenter informerade om ställningen.(http://www.vehco.se/sv/eco-driving/vehco-eco-driving-challenge)


Ahola Transports blev Europeisk vinnare av Eco-Driving Challenge

Det blev till slut Ahola Transports som blev den europeiska vinnaren av Vehco Eco-Driving Challenge. Se i övriga vinnare i respektive klass nedan.

Företag Tävlingsklass
Dagab Backa Transportföretag, Sverige
LAPORTE Transportföretag, Frankrike
Isaksson Karlsson, team Ljungby Bussoperatörer (EU)
Litra Gass Transportföretag, Norge
Ahola Transports, Team Ahlvik & AT Cargo Transportföretag, Finland
Arla Foods Transportföretag, Danmark
Danwerth Spedition KG Transportföretag, Tyskland

Bästa förbättrarna

I tävlingen är det också möjligt att vinna pris för bästa årliga förbättring av indexet och bästa Eco-Momentum (antal förare x indexförbättring). Det fanns många företag med stora förbättringar, bland annat Götene Kyltransporter (SE) och Intercargo Scandinavia (DK) som stod ut med exceptionella prestationer, se tabell nedan.

Företag Antal förare Förbättring 2018 Eco-Momentum
Götene Kyltransporter 289 15,5 4480
Intercargo Scandinavia A/S 128 24,9 3187


Stort engagemang bland kunderna

Under tävlingens gång har intresset bland Vehcos kunder vuxit och personer som arbetar med att förbättra körbeteende och sänkt bränsleförbrukning/miljöbelastning har visat ett stort engagemang för tävlingen.

– Det var ett mycket bra initiativ från Vehco och en bra tävling, och det gav bra utdelning. Alla personer i hela företaget var mycket involverade och intresserade. Vi lärde oss alla mycket under resans gång. Men arbetet med sparsam körning slutar inte här, detta var bara början, men en bra början på det arbete som nu ska fortsätta och vidareutvecklas, säger Andreas Lindedahl, Market Manager, RL-TRANS Oy Ab

– Baserat på de positiva reaktionerna från våra kunder, har vi beslutat att fortsätta med Vehco Eco-Driving Challenge och dessutom utöka tävlingen. Vårt mål är nu att få med alla våra Eco-Driving kunder i tävlingen. Lyckas vi med det finns riktigt fina förutsättningar för stora besparingar både för miljön och plånboken, säger Johan Stråkander, Marknadschef, Vehco AB

Prisutdelning

Vehco bjöd in vinnarna i tävlingen till en prisutdelning vid sitt huvudkontor i Göteborg den 1 mars. I samband med ceremonin delade de olika bolagen sina erfarenheter med varandra och Vehco hur de arbetat för att lyckas med Sparsam Körning. 

Loading