Vehco Introducerar ”Fleet Management Pick and Choose”

Vehco lanserar nu en helt anpassningsbar telematiklösning där kunderna kan välja exakt de tjänster de önskar (”pick and choose”).

Vehco lanserar nu en helt anpassningsbar telematiklösning där kunderna kan välja exakt de tjänster de önskar (”pick and choose”).

Varje företag har unika behov. För vissa transportledare är det viktigt att kunna arbeta dynamiskt med uppdragshanterigen för en effektiv transportledning och hög kundservice. För andra kan det vara viktigare att fokusera på reducerad bränsleförbrukning eller att säkerställa efterlevnad avseende kör- och vilotider. För att uppfylla alla olika krav, väljer nu Vehco att erbjuda sin mobildatalösning via en ”pick and choose” modell.

Vehcos programsvit som nu kallas Co-Driver
Som en riktig Co-Driver (”hjälpchaufför”) för förare och deras chefer, erbjuder Vehcos programsvit Co-Driver mer än 20 tjänster för att hjälpa transportbolag att hantera sina fordon, sina förare, sina transportuppdrag, sina släpvagnar och övriga resurser. Co-Drivertjänsterna erbjuds inom följande områden:

Fordonshantering: Positionering, Spårning,Geofence, Sparsam Körning, Bränsleuppföljning, Tankrapport.

Förarhantering: Aktiviteter, Navigation, Meddelanden

Hantering av arbetstider: Fjärrkopiering färdskrivare, Lagring och Analys färdskrivarfiler, Kör- och vilotider

Transporthantering: Uppdragshantering, Orderhantering, Ruttberäkning

Hantering av släp/trailers: Trailerpositionering/Spårning, Dörrövervakning, Temperaturövervakning.

Co-Driver används på hårdvara från Vehco eller på enheter tillhandahållna av kunden (BYOD)
Tjänsterna kan kombineras och väljas fritt för att möta behoven hos varje transportföretag. Co-Drivertjänsterna kan användas på följande utrustning:

Vehco Connect Light: Fordonsdator baserad på en OBDII-enhet för positionering av lätta fordon

Vehco Connect: Fordonsdator som ansluts till fordonet och färdskrivaren, med eller utan skärm

Vehco Vision: Skärm för fast montering i komersiella fordon som kopplas ihop med Vehco Connect

Vehco Asset: Fordonsdator för positionering och temperaturövervakning av trailers och annan utrustning

Vehco Mobile: Applikation som gör det möjligt använda Vehcos tjänster på valfri androidenhet

Att vara uppmärksam på, och samarbeta med våra kunder har alltid varit en prioritet för Vehco”, förklarar Anna Stoldt, Sälj- och marknadsdirektör vid Vehco. ”Denna förnyelse kommer göra vårt erbjudande helt anpassningsbart för att svara på kundernas nya behov och nya marknadskrav. Vi tror att det bästa sättet att göra detta är ge dem möjlighet att skräddarsy den lösning som exakt passar deras förväntningar, varken mer eller mindre.”

Loading