Vechos tävling för sparsam körning sänkte utsläppen med 8 000 ton CO2 – svenska åkeri bland vinnarna

Svenska Dagab Backa blev Europeisk vinnare av Vechos Eco-Driving Challenge.

Sedan 2017 tävlar mer än 9 000 förare årligen i tävlingen ”Vehco Eco-Driving Challenge”. Tävlingen har blivit en stor framgång med ca 9 000 förare och 4 100 fordon som deltar. Dagab Backa i Göteborg blev bäst i Europa. Även Widéns Åkeri, Isaksson Karlsson (Buss) och Road Cargo Team Gävle vann priser inom sina klasser i tävlingen.

Vehco, som ägs av Addsecure och som levererar system för Fleet Management, tillkännagav idag resultaten från sin tävling för Sparsam Körning 2019. Tävlingen, ”Vehco Eco-Driving Challenge” är frivillig för Vehcos kunder och den baseras på Vehco Eco-Driving Index. Indexet baseras på sex körparametrar som har stor inverkan på körbeteendet. Vid analys av resultaten från tävlingen har det visat sig att det förbättrade körbeteendet resulterat i stora bränslebesparingar. Vid jämförelse av resultatet 2019 med 2017 (när tävlingen började), visar Vehcos beräkningar att de konkurrerande bolagen har minskat sin totala förbrukning med cirka 2998 000 liter bränsle, vilket resulterade i minskade koldioxidutsläpp på cirka 7915 ton och besparingar på cirka 34,3 MSEK € .

För att öka spänningen i tävlinigen delades de 114 lagen i tävlingen in i 6 olika klasser baserat på land (SE, NO, FI, DK, DE, FR) och i en klass för bussoperatörer i Europa. Under tävlingen har Vehco kontinuerligt uppdaterat en resultattavla på bolagets hemsida för att hålla alla intressenter informerade om ställningen. ​Läs mer här. 

Dagab Backa blev Europeisk vinnare av Eco-Driving Challenge
Det blev Dagab Backa som nådde högst genomsnittligt miljöindex under kvartal 4 och därmed den Europeiska vinnaren av Vehco Eco-Driving Challenge. Se i övriga vinnare i respektive klass nedan.

Bolag Klass Vehco Eco-Driving Index, Q4 2020
Dagab Team Backa Transport company, Sweden 89
Isaksson Karlsson, Team Växjö Bus Operators (EU) 82,3
Ahola Team AT Cargo Transport company, Finland 82,2
Transports PROUHEZE PARADIS Transport company, France 80,9
Litra Gass Transport company, Norway 76
Danwerth Spedition KG Transport company, Germany 73,2
Arla Foods Transport company, Denmark 72,3

Bästa förbättrarna
I tävlingen är det också möjligt att vinna pris för bästa årliga förbättring av indexet Det fanns många företag med stora förbättringar, och den svenska klassen vanns av Road Cargo Team Gävle som lyckades väldig bra under 2019, se tabell nedan.

Bolag Klass Förbättring 2019
Thygesen Transport Best improver 16
Road Cargo Team Gävle Second best improver 14,5
Samat Team Atlantique Third best improver 10,3

Best Eco Momentum
För att mäta den totala effekten av förbättringarna inom sparsam körning, följer Vehco upp ”Eco Momentum” för varje företag i tävlingen. Eco Momentum baseras på antalet förare multiplicerat med indexförbättringen för varje företag. Den svenska klassen vanns av Widéns Åkeri som genom en kämparinsats lyckades förbättra sina resultat i stor utsträckning under 2019, se tabell nedan.

Company Competition class Average Index Q4
Thygesen Transport Best Eco-Momentum 1008
Ahola Transports Second best Eco-Momentum 930
Widéns Åkeri Third best Eco-Momentum 434

Stort engagemang bland kunderna
Under tävlingens gång har intresset bland Vehcos kunder vuxit och personer som arbetar med att förbättra körbeteende och sänkt bränsleförbrukning/miljöbelastning har visat ett stort engagemang för tävlingen.

– Dagabs utveckling inom Eco-Driving fortsätter med hjälp av Vehco. I år är det tredje året vi står på prispallen (!). Hela projektet har varit fantastiskt för alla inblandade. Miljötänket är stort inom Axfood koncernen. Det mest givande har varit alla de individuella förbättringarna som flera av våra egna chaufförer gjort under resan gång. Vi ser fram emot 2020 tillsammans med Vehco, säger Per Rudholm, Transportchef, Dagab Inköp & Logistik

– Baserat på de positiva reaktionerna från våra kunder, har vi beslutat att fortsätta med Vehco Eco-Driving Challenge och dessutom utöka tävlingen. Vårt mål är nu att få med alla våra Eco-Driving kunder i tävlingen. Lyckas vi med det finns riktigt fina förutsättningar för stora besparingar både för miljön och plånboken, säger Johan Stråkander, Marknadschef, Vehco AB.

Prisutdelning online for att spara CO2
Tidigare år har Vehco bjudit vinnarna av tävlingen till en prisceremoni vid Vehcos huvudkontor i Göteborg. I år genomfördes lokala prisudelningar parallellt i varje land för att minska resorna och CO2-utsläppen. Alla ceremonier kopplades ihop via en gemensam videokonferens, så att prisceremonin blev enligt modellen ”Eurovision Song Contest”. I samband med ceremonin delade de olika företagen sina erfarenheter med varandra och Vehco hur de arbetade för att lyckas med Eco-Driving.

Presskontakt Johan Stråkander , Marketing Manager Vehco AB, Tel +46 (0)31 64 51 23, [email protected]

Loading