SOS Alarm och AddSecure driver pilotprojekt för att öka tryggheten i skolan

SOS Alarm och AddSecure inleder ett pilotprojekt om skolsäkerhet tillsammans med Dalhemsskolan i Helsingborg med syfte att öka tryggheten för elever, anställda och vårdnadshavare.

SOS Alarm och AddSecure inleder ett pilotprojekt om skolsäkerhet tillsammans med Dalhemsskolan i Helsingborg. Syftet är att personalen ska få redskap att hantera svåra situationer och därmed öka tryggheten för elever, anställda och vårdnadshavare.

– Hot och fysiskt våld är vanligt i dagens skolmiljö. Personal kan ofta känna sig ensam och utsatt i stökiga situationer. Den här lösningen ökar skolans egen förmåga att hantera situationer till dess att hjälp utifrån anländer. Många händelser som förekommer i skolor skulle aldrig accepteras på en arbetsplats, säger David Ångell, tjänsteutvecklare hos SOS Alarm.

Den nya lösningen består av en kommunikationsplattform och flera olika tekniska hjälpmedel som t ex en app, bärbara personlarm och personsökare. När något händer kan personalen larma varandra och SOS Alarm genom ett enkelt knapptryck i sin telefon eller genom personlarmet. Skolans åtgärdsgrupp kommer då snabbt till undsättning och kan lösa uppgiften eller kalla på ytterligare förstärkning genom SOS Alarm och samarbetspartners som räddningstjänst, polis och kommunens väktare.

Appen innehåller 14 scenarier för olika typer av händelser så som en olycka på skolgården, sammankalla krisgrupp, inrymning vid t ex gasläcka, höjdberedskap eller stora allvarliga händelser som pågående dödligt våld.

– Vi vill att elever och personal på vår skola ska ha en trygg arbetsmiljö, säger Anette Swenninger, rektor på Dalhemsskolan. Att vara lärare innebär ofta ensamarbete i klassrummen med individuellt ansvar för många elever. Genom att kunna larma en kollega vid en utmanande situation ökar vi tryggheten för personal och elever. Genom att skolans personal konsekvent agerar vid varje händelse visar vi att vissa beteenden inte är accepterade.

Projektet ska öka personalens förmåga att hantera särskilda händelser dels genom utbildning och dels genom skolsäkerhetslösningen. Skolan kommer ha möjlighet att följa upp händelser över tid för att kunna fatta beslut om riktade åtgärder. Det blir också möjligt att se hur effektiva åtgärderna varit, vilket blir en del av skolans kvalitetsarbete.

Otrygghet skapar press på en redan utsatt yrkesgrupp och på eleverna, säger Claes Åhlström, affärsutvecklare på AddSecure. Kan vi vända detta och skapa en bättre arbets- och studiemiljö kommer vi förhoppningsvis att se positiv effekt i verksamheten med lägre personalomsättning, mindre skadegörelse och även bättre skolresultat för elever.

Piloten pågår under hela vårterminen och avslutas i samband med skolavslutningen i juni 2020.

Kontaktpersoner

Kristina Grandin, pressansvarig, AddSecure
[email protected], 070-689 52 08

Sarah Hummerdal, pressansvarig SOS Alarm, 
[email protected],0 8-205 307

Loading