Smart Grid Networks byter namn till AddSecure

Den 30 augusti 2018 byter Smart Grid Networks företagsnamn till AddSecure Smart Grids. Smart Grid Networks har sedan tidigare varit en del av AddSecure och går nu in under samma varumärke. Samtidigt ökar företaget sina internationella aktiviteter inom smarta nät-teknologin.

Den 30 augusti 2018 byter Smart Grid Networks företagsnamn till AddSecure Smart Grids. Smart Grid Networks har sedan tidigare varit en del av AddSecure och går nu in under samma varumärke. Samtidigt ökar företaget sina internationella aktiviteter inom smarta nät-teknologin.

Smart Grid Networks, som erbjuder smartare och säkrare lösningar inom el, vatten och avlopp,har sedan november 2016 varit en del av AddSecure, där smarta nät blivit ett viktigt tillväxtområde.

– Smart Grid Networks har sedan 2011 hjälpt den nordiska elindustrin att kliva över till intelligenta (smarta) nät. I samband med namnbytet går vi in i en ny och spännande fas där vår väletablerade ställning på den nordiska marknaden utgör en solid grund när vi nu tar sikte på att etablera oss starkare i Europa, säger Erling Gustafsson, affärschef på AddSecure Smart Grids.

Smarta nät både lönsamma och miljövänliga

Smarta nät-teknologin kan skapa många positiva effekter för europeiska energileverantörer, menar Gustafsson. Bland fördelarna nämns ökad lönsamhet för både leverantörer och konsumenter, enklare underhåll och förbättrad kvalitet på elnäten. Dessutom minskar belastningen på miljön till följd av lägre energikonsumtion.

Stärker varumärket

– När AddSecure nu fortsätter att stärka sin position inom IoT (Internet of Things) och säkrad kritisk kommunikation med ambition att växa vidare i Europa, behöver vi samla vår expertis inom våra olika segment under ett och samma starka varumärke, säger Stefan Albertsson, vd på AddSecure.

Att Smart Grid Networks byter namn till AddSecure Smart Grids kommer att synas både på produkter och i all marknadskommunikation framöver. 

Loading