​Skolor inom Göteborgs Stad skapar ökad trygghet med lösning från AddSecure

Göteborgs Stad arbetar förebyggande och ökar tryggheten och säkerheten på flera gymnasie- och grundskolor genom att använda en skolsäkerhetslösning från AddSecure.

Göteborgs Stad arbetar förebyggande och ökar tryggheten och säkerheten på flera gymnasie- och grundskolor genom att använda en skolsäkerhetslösning från AddSecure.

Göteborgs Stad tar säkerhet och trygghet på stort allvar och har därför valt att uppgradera sina säkerhets- och kommunikationssystem på flera av sina skolor med en lösning från AddSecure. Göteborgs Stad är inte ensamma om att sätta säkerheten i fokus. 70 % av Sveriges kommuner rapporterar att de har ökat säkerheten i skolorna under de senaste åren. En ökad säkerhetssatsning innebär vanligtvis mer traditionella åtgärder som kameror, åtkomstkontroll eller larm. Det finns fortfarande väldigt få skolor som har en lika omfattande skolsäkerhetslösning som de här skolorna i Göteborg. 

Användbar helhetslösning

Områdesservicechef för gymnasieområde Skånegatan Anders Ekman, samordnar trygghetsarbetet för gymnasieskolorna inom området där Bernadottegymnasiet, Burgårdens Gymnasium, Katrinelundsgymnasiet och Motorbranschens Tekniska Gymnasium ingår. Han efterfrågade en lösning där kommunikationen kan uppdateras på ett enkelt sätt, oavsett om det gäller brandlarm eller kommunikation mellan personal i samband med en incident.

– Vi arbetar alltid med trygghet och säkerhet i våra skolor, och vi insåg vikten av att snabbt kunna sprida information om en situation skulle uppstå. AddSecures Skolsäkerhetslösning adresserar alla typer av scenarier, från personal som behöver stöttning, till att hålla räkningen på eleverna vid en brand, eller  något så enkelt som att informera om att en fläkt har slutat att fungera i ett kylrum. Det är alla dessa olika små delar som gör systemet så användbart, säger Anders Ekman.

Inom Göteborgs Stad används även AddSecures skolsäkerhetslösning för två grundskolor i Angered; Bergum och Emmaskolan.

Varje sekund räknas

När något inträffar är de första tio minuterna avgörande, det är då – innan extern hjälp hunnit fram – som risken för skador är störst. AddSecure Skolsäkerhet är en helhetslösning som gör det möjligt för personalen att kommunicera snabbt via flera kanaler. När en incident sker i skolan, ser AddSecure omedelbart till att rätt personer får rätt information, att rätt lokala åtgärder ini­tieras och att rätt säkerhetsnivåer automatiskt aktiveras i passersystem etc. Detta förhindrar eller begränsar ödesdigra konsekvenser tills det att polis, vakter eller brandmän anländer.

För gymnasieområde Skånegatan har ett helt nytt personsökarnätverk inrättats som sträcker sig över alla de fyra skolorna, för att varna de andra skolorna om något skulle hända och förhindra besök tills situationen är löst. Systemet kan också kommunicera med nödsituationsnätverk och olika larmcentraler.

Valet föll på AddSecure

Gymnasieområdet tittade på flera olika tänkbara leverantörer, men såg snabbt fördelarna med AddSecures omfattande kommunikationslösning.

Anders Ekman, Områdesservicechef för gymnasieområde Skånegatan, Göteborgs Stad.

– AddSecures lösning är både lätt att använda och har ett framtidsorienterat perspektiv. AddSecure ligger före teknikmässigt och låter oss kombinera många olika system digitalt. Det är inte bara en utmärkt lösning för våra ursprungliga problem, AddSecure har dessutom pekat ut flera andra möjligheter som vi inte själva hade tänkt på, säger Anders Ekman.

Välbeprövad lösning

Skolsäkerhet från AddSecure är en säker, flexibel och tillför­litlig kommunikationslösning som är väl beprövad. Lösningen bygger på ett system som varit i drift i många år och som används av hela 70% av Sveriges Räddningstjänster, Svenska Sjöräddningssällskapet samt av flera köpcentra och arenor.

Det dedikerade nätverket för personsökare säkerställer att all kritisk kommunikation kommer fram – ett överlastat mobilte­lefonnät eller en mobiltelefon inställd på tyst läge är inte ett alternativ i en nödsituation. Inom några få sekunder får alla relevanta mottagare instruk­tioner och information enligt fördefinierade incidentscena­rier, till exempel för inrymning, utrymning eller andra mindre kritiska åtgärder.

AddSecure har levererat säkra kommunikationslösningar sedan början av 70-talet. Lösningarna, som hjälper till att rädda liv, skydda egendom och säkra viktiga samhällsfunktioner, bidrar till att öka tryggheten i samhället. Läs mer på www.addsecure.se.

Loading