Nu kan bilägare få varningar om halt väglag i realtid

Nu kan bilägare få varningar om halt väglag i realtid. Tack vare en uppkopplad enhet och appen ”Halkvarnaren” blir bilägare uppmärksammade på halt väglag och försämrad vägkvalitet i realtid och kan olyckor förebyggas.

Tack vare en uppkopplad enhet och appen ”Halkvarnaren” där bilägare blir uppmärksammade på halt väglag och försämrad vägkvalitet i realtid kan olyckor förebyggas.

Halkolyckor leder ofta till svåra skador eller i värsta fall dödsfall. För att minska antalet olyckor och rädda liv har Infocar, ett företag med lång erfarenhet av att utveckla avancerad teknik för bilindustrin, tillsammans med Bilprovningen tagit fram en lösning som ger bilägare varningar om halt väglag i realtid. AddSecure står för den säkrade, kritiska uppkopplingen.

Bilprovningen gick, i ett första steg, ut med ett erbjudande till Volvo V70-ägare om att få sin bil uppkopplad och ta del av den nya trafiktjänsten. Gensvaret var stort och snabbt hade 1 000 anmält sitt intresse för att delta i projektet.

Med hjälp av en Infocar Connect-enhet, samlas data in från de tusen Volvobilarna som är ute och rullar på vägarna. Förutom de bilägare som medverkar i projektet har ett antal andra bilägare möjlighet att ta del av den livsviktiga informationen genom en app.

Informerar också om vägkvalitet, batteristatus och felkoder

Volvoägarna har genom den uppkopplade enheten, förutom tillgång till halkvarningar och i framtiden även information om vägkvalitet såsom gropar och fartgupp, även möjlighet att få information om batteristatus och eventuella felkoder via fjärrdiagnos. I ett nästa steg planerar parterna att också lägga till eco-driving och andra molnbaserade tjänster.

– Bilprovningen månar sedan länge inte bara om säkra fordon utan även om säkra förare. Därför känns det både angeläget och spännande att vara delaktig i arbetet med denna viktiga och olycksförebyggande tjänst. Just nu erbjuds den till en begränsad kundgrupp, men förhoppningen är naturligtvis att fler ska kunna ta del av den på sikt, säger Hans Tyskhagen, Bilprovningens projektledare.

Sensorinformation skickas via molnet

Bilarna utrustade med enheten Infocar Connect (även kallad OBD-dongle) registrerar halt väglag och skickar via molnet varningar till alla bilägare som laddat ned appen. Varningen kommer som ett ljud eller en vibration till mobilen till de bilförare som befinner sig i närheten av ett halkområde.

Enheten, som monteras i OBD-uttaget som även används vid feldiagnostisering, läser av signaler från befintliga sensorer i bilen och samlar på så sätt information om bl.a. däckrotation, acceleration, utetemperatur och regnmängd. Genom att jämföra däckrotationen med motoreffekten och bilens förflyttning får programvaran i enheten fram en skattning av friktion mellan däcken och vägen.

Säker uppkoppling från AddSecure

En viktig del av lösningen är kommunikationen (uppkopplingen) som är säkrad via en VPN-tunnel. Detta innebär att ingen obehörig kan komma åt uppgifter eller har möjlighet att ”hacka” bilen. De säkra SIM-korten säkerställer dessutom att lösningen automatiskt väljer den operatör som har bäst täckning där bilen befinner sig och att data kan kopplas upp till molnet utan fördröjning.

Denna del står AddSecure för, ett företag som sedan sjuttiotalet jobbat med att säkra kritisk kommunikation. Företaget förser över 40 000 kunder runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar inom övervakade larm och kritisk IoT-kommunikation.

– Eftersom det handlar om att rädda liv var det av största vikt för oss att välja den leverantör som har längst erfarenhet av säker kritisk kommunikation och det var utan tvekan AddSecure. Andra leverantörer vi utvärderade kunde inte på samma sätt garantera säkerheten. Förutom en driftssäker lösning var enkelheten i handhavandet en viktig parameter, säger Per-Henrik Persson, VD på Infocar.

Fler smarta tjänster på sikt

Till skillnad från existerande OBD-enheter som läser ut ett 30-tal parametervärden kan den tekniskt avancerade lösningen från Infocar läsa ut över 2 000 värden. Detta skapar möjligheter att utveckla ett helt spektrum av molnbaserade tjänster kring bilkörandet.

Biltillverkare, försäkringsbolag, verkstäder, Trafikverket och väderbolag är några av de företag som visat intresse och som skulle kunna dra nytta av att kombinera den avancerade uppkopplade tekniken med sin existerande verksamhet. Det kan handla om preventivt underhåll, fjärrdiagnostik, kombinerade kartor och väderinformation, användarbaserade försäkringar med mera.

– Den uppkopplade tekniken erbjuder en rad spännande möjligheter, men allra viktigast är de tjänster som räddar liv. Jag har i många år arbetat med att utveckla bilar genom att göra dem snålare, bättre, starkare, men det som jag är mest stolt över är att kunna bidra till att förebygga olyckor, avslutar Per-Henrik Persson, VD på Infocar.

För mer information kontakta:

Per-Henrik Persson, VD, Infocar
Mobil: 070-760 06 49, e-post: [email protected]

Kristina Grandin, Corporate Marketing Manager, AddSecure
Mobil: 070-689 52 08, e-post: [email protected]

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, Bilprovningen
Mobil: 070-687 03 66, e-post: [email protected]

Loading