Med Castik Capital som ny ägare stöttas AddSecures fortsatta tillväxt

Castik Capital S.à r.l förvärvar majoriteten av AddSecures aktier. Castik är ett europeiskt private equity-företag med en långsiktig strategi för värdeskapande som kommer att stödja företagets fortsatta tillväxt.

Castik Capital S.à r.l förvärvar majoriteten av AddSecures aktier. Castik är ett europeiskt private equity-företag med en långsiktig strategi för värdeskapande som kommer att stödja företagets fortsatta tillväxt.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar för säker data och kritisk kommunikation, och Castik Capital, ett europeiskt private equity-företag, meddelade idag
att Castik har förvärvat AddSecure från Abry Partners. Castik blir den nya majoritetsägaren i AddSecure medan Abry Partners kommer att behålla ett minoritetsägande tillsammans med AddSecures ledning som också investerar i företaget.

Castiks förvärv av AddSecure är en bekräftelse på företagets tydliga vision, expansiva tillväxtstrategi och utveckling. Under de senaste tre åren har AddSecure tredubblats i storlek och finns nu i 12 länder.

Castik Capital är kända för att driva lönsamma investeringar i högkvalitativa och växande bolag med huvudkontor i Europa och som leds av starka ledningsteam. Castik ser en stor potential i företaget och har en stark tilltro till AddSecures möjlighet att etablera sig som den ledande leverantören av säker data och kritisk kommunikation i Europa, och kommer att stödja företagets tillväxt framöver, både organiskt och genom förvärv.

– Vi är glada över att AddSecure kommer att ingå i vår familj av portföljbolag och över möjligheten att arbeta nära med företagets ledningsgrupp. Vi är imponerade av företagets resa och ser fram emot att accelerera och främja AddSecures fortsatta framgång, säger Michael Phillips, partner på Castik Capital.

– Förvärvet är en bekräftelse på det vi gör och visar på en stark tilltro till alla oss som arbetar på AddSecure. Det är mycket glädjande att Castik gör en betydande investering i AddSecure och den strategi som vi har satt för 2025. Castik passar perfekt som nya ägare då de erbjuder en stabil, långsiktig grund som gör det möjligt för oss att ytterligare påskynda våra insatser inom innovation, tillväxt och lönsamhet, säger Stefan Albertsson, VD för AddSecure.

– Att Abry Partners stannar kvar som minoritetsägare visar på ett fortsatt förtroende för AddSecure och vår strategi. Abry har aktivt stöttat vår ambitiösa tillväxtagenda och hjälpt oss att komma in på nya marknader, fortsatte Albertsson.

– Under Abry Partners ägande har AddSecure vuxit från en lokal skandinavisk leverantör av larmlösningar till en europeisk leverantör av smarta, uppkopplade IoT-lösningar riktade till larm-, räddnings-, verktygs-, transport- och logistikkunder. Företaget har genomfört en framgångsrik förvärvsstrategi för att nå dessa vertikaler och har fortsatt att stärka sin organisation under vår investeringsperiod. Vi ser fram emot att arbeta vidare med teamet och Castik i nästa fas av AddSecures resa, säger Rob Nicewicz, Principal, Abry Partners.

AddSecures uppdrag är att leverera kundvärde genom att säkra kundernas livs- och affärskritiska applikationer. AddSecure har byggt en omfattande portfölj av säkra lösningar riktade till organisationer och team med verksamhet inom Smart Alarms, Smart Rescue, Smart Grids och Smart Transport.

Stefan Albertsson fortsätter som vd för AddSecure. Finansiella villkor för transaktionen avslöjades inte.

För mer information, kontakta:

Stefan Albertsson, CEO, AddSecure
Mobile: +46 76 106 27 28, [email protected]

Kristina Grandin, Corporate Marketing Manager, AddSecure
Mobile: +46 70 689 52 08, [email protected]

Loading