Lunds ProgramArkitekter blir AddSecure

Det tidigare förvärvet integreras nu under varumärket AddSecure.  Genom detta kan AddSecure visa upp ett samlat och tydligt erbjudande av lösningar till räddningstjänst och kommuner.

I juni 2022 förvärvade AddSecure Lunds ProgramArkitekter AB (LPA), ett företag som utvecklar och säljer IT-lösningar särskilt anpassade för räddningstjänsten. Nu tar parterna nästa steg genom att införliva LPA:s lösningar som en del av AddSecures erbjudande till räddningstjänst och kommuner.

– Att vi nu samlar lösningarna och kunskapen under ett varumärke är ett naturligt nästa steg som gör vårt erbjudande tydligt och enkelt för kunden. Samtidigt ger detta oss bättre möjligheter att visa upp den bredd av lösningar och kompetens som kunderna kan ta del av, säger Stefan Albertsson, vd på AddSecure.

LPA:s lösning Daedalos är särskilt anpassad för räddningstjänstens behov inom operativt och administrativt arbete och är utvecklad i nära samarbete med kunderna.

Genom att ta in LPA:s kompletterande lösningar och expertis, stärker AddSecure sitt erbjudande till räddningstjänsten. Tillsammans kommer den gemensamma organisationen att fortsätta utveckla IT-lösningarna med ytterligare funktionalitet och tjänster. Det finns även potential att erbjuda lösningarna till nya kundgrupper.

Läs mer om AddSecures erbjudande till räddningstjänsten här.

Loading