Johanna Giorgi ny ordförande för Tech Sveriges Hållbarhetsråd

När Giorgi nästa år tar över ordförandeklubban vill hon lyfta både digitaliseringens möjligheter och dess utmaningar.  

AddSecures hållbarhetschef, Johanna Giorgi, tar nästa år över ordförandeklubban i TechSveriges hållbarhetsråd. Rådet arbetar aktivt både för att lyfta fram techbranschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället och för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete. Ambitionen är att vara hela techbranschens samlade röst på hållbarhetsområdet.

– Jag är mycket hedrad över utnämningen och ser fram emot uppdraget. Hållbarhetsrådet har som jag ser det två huvudsakliga uppdrag: Dels att bevaka frågor som är viktiga för medlemmarna, dels att lyfta digitaliseringens möjligheter, alltså visa på vad vi kan åstadkomma med hjälp av digitala lösningar och hur kan vi bidra till en bättre samhällsutveckling, säger Johanna Giorgi.

Samtidigt, menar Johanna, måste Hållbarhetsrådet även lyfta branschens utmaningar så som informationssäkerhet och resurs- och energianvändning.

Frida Faxborn, näringspolitisk expert och ansvarig för Hållbarhetsrådet på TechSverige, ser fram emot ett nära samarbete med Johanna Giorgi som ordförande.

– Johanna har en bred bakgrund och kompetens och en stor förmåga att se till helheten. Givet hållbarhetsfrågornas bredd och horisontella karaktär är det av yttersta vikt. Hennes engagemang för hållbar utveckling kommer att vara till gagn för hela rådets verksamhet.

Johanna Giorgi har lång erfarenhet av IT- och samhällsfrågor och har, innan hon tillträdde som hållbarhetschef på AddSecure, arbetat både på Tillväxtverket och Microsoft.

Läs mer om TechSveriges hållbarhetsarbete här: https://www.techsverige.se/hallbartech/

Läs om hur AddSecure arbetar med hållbarhet här: https://www.addsecure.com/sustainability-at-addsecure/

Loading