Dualtech blir en del av varumärket AddSecure

Genom att gå vidare under ett gemensamt varumärke säkerställer AddSecure att kunder över hela Europa får tillgång till säkra, pålitliga och framtidsorienterade IoT-lösningar.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av säkra IoT-konnektivitetslösningar med fokus på säker kritisk kommunikation och säker data, meddelade idag ett namnbyte för Dualtech IT AB, en ledande leverantör av säkra IP-baserade larmkommunikationsterminaler och innovativa tjänster.

Efter AddSecures förvärv av Dualtech i september 2020 går företagen nu ihop officiellt under ett varumärke. Genom att konsolidera Smart Alarms-lösningarna och varumärket stärks företagets erbjudande till marknaden ytterligare.

– Genom att samla all kunskap under samma varumärke stärker vi vår Smart Alarms-portfölj, vår expertis och marknadsnärvaro i Europa. Det kombinerade erbjudandet kommer att gynna kunder i hela Europa som kommer att förses med framtidsorienterade, säkra och pålitliga helhetslösningar för IoT-konnektivitet, säger Peter Johansson, affärsområdeschef för Smart Alarms, AddSecure.

Detta är extra viktigt med tanke på den nya EU-standarden 50136-3 för larmöverföring som krävs från och med 2021. Tidigare var det bara sändaren som behövde testas, inte den mottagande utrustningen, men den nya standarden föreskriver att larmsystemet måste testas hela vägen från ändpunkt till ändpunkt.

Det gemensamma erbjudandet är också viktigt med tanke på det kommande teknikskiftet, det vill säga utfasningen av koppar-, 2G- och 3G-näten som äger rum i hela Europa. Kunder och installatörer kan nu börja använda en ny generation trådlösa och IP-baserade larmterminaler som stöder både larmabonnemang och möjliggör säker IoT-kommunikation för andra fastighetshanterings- och videoövervakningssystem. Ett viktigt steg för alla som har behov av säker uppkoppling och fjärrservice för att verksamheten ska fungera på ett säkert sätt.

– Genom att kombinera expertis och praxis inom IT- och cybersäkerhet kommer vi dessutom att kunna skapa nya, innovativa lösningar som kan möta den ökade digitaliseringen och därmed de ökande säkerhetshoten som kunderna står inför, fortsätter Peter Johansson.

Loading