Dagens Industri utser Offentlig Säkerhet till ett gasellföretag

AddSecure-ägda Offentlig Säkerhet har utsetts till ett gasellföretag av Dagens Industri, Sveriges ledande affärstidning.

AddSecure-ägda Offentlig Säkerhet har utsetts till ett gasellföretag av Dagens Industri, Sveriges ledande affärstidning.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar för säkrad data och
kritisk kommunikation, meddelar idag att det nyligen förvärvade bolaget Offentlig Säkerhet har utsetts till ett gasellföretag av Sveriges ledande affärstidning, Dagens Industri.

Di Gasell grundades 2000 och nominerar årligen de snabbast växande svenska företagen. Syftet med Di Gasell är att stödja och uppmuntra svenska företag och entreprenörer som investerar i tillväxt. Rangordningen baseras på företagets fyra senaste årsrapporter och mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att kallas Gasellföretag.

– Vi är otroligt stolta över att ha utsetts till gasellföretag av Dagens Industri då det är ett kvitto på att vår strategi fungerar och att alla på företaget är med och drar åt samma håll. Jag vill rikta ett särskilt tack till både våra kunder och medarbetare som hela tiden är med och utvecklar oss till ett ännu bättre företag, säger Marcus Gustring, VD, Offentlig Säkerhet.

För att kunna kvalificera sig som ett gasellföretag behöver företag uppfylla samtliga av följande sju kriterier:

1.En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
2.Minst tio anställda
3.Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
4.Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
5.Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
6.I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
7. Sunda finanser.

Utöver dessa sju kriterier gör Di dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare faktorer som visar på en sund verksamhet vägs in.

På Gasellgalan i Stockholms konserthus den 2 december utses årets Gasellvinnare i Stockholm och Uppsala län. Samtidigt koras även Supergasellen, det företag som har vuxit snabbast i Sverige de senaste tre åren. Prisutdelare är H.K.H Prins Daniel.

För mer information, kontakta:
Kristina Grandin, Corporate Marketing Manager, AddSecure
Mobil: 070-689 52 08, [email protected]

Loading