Ahola Transport satsar på miljövänligare och trafiksäkrare transporter med system från Vehco

Logistik- och transportföretaget Ahola Transports rullar ut ytterligare 150 fordonsdatorer från Vehco. Syftet med satsningen är att spara bränsle, minska miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten.

Logistik- och transportföretaget Ahola Transports rullar ut ytterligare 150 fordonsdatorer från Vehco. Syftet med satsningen är att spara bränsle, minska miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten.

I och med satsningen finns ett enhetligt system nu i hela fordonsflottan. Systemet har levererats av det svenska företaget Vehco som flera år samarbetat med Ahola Transport. Via systemet lär sig chauffören att optimera sitt körsätt. Resultatet blir en lägre bränsleförbrukning, lägre belastning på miljön och ett mera trafiksäkert körsätt.

”I stället för att enbart mäta och rapportera bränsleförbrukningen mäter vi de faktorer i körsättet som direkt inverkar på förbrukning och utsläpp”, säger kvalitetschef Birgitta Hatt vid Ahola Transport.

Mätningarna sammanställs i ett eget definierat Green Wheels Index. För att få ett högt Green Wheels Index måste chauffören minska hastigheten och undvika bilens tomgång, kunna optimalt utnyttja fordonets rörelseenergi samt ha ett förutseende körsätt och därmed undvika kraftiga och onödiga inbromsningar.

”Vi ser nu fram emot de stora möjligheter som erbjuds när man implementerat Vehcos system i hela flottan och integrerar det med Ahola Transports affärskritiska lösningar. Ahola Transport ligger långt framme och har bidragit med viktig feedback gällande utveckling av vår produkt”, säger Magnus Orrebrant, CEO, Vehco Group.

Fordonsdatorer för ökad effektivisering
Investeringen i ett utökat antal datorer till chaufförernas förfogande i fordonen är också ett led i det effektiviseringsprogram som Ahola Transport offentliggjorde under hösten.

”En av tyngdpunkterna i programmet är att effektivera verksamheten via ökad digitalisering inom logistiktjänsterna”, berättar Jukka Raudasoja, direktör för affärsområdet landsvägstransporter inom Ahola-koncernen.

I samband med denna utrullning kommer Ahola ha ca 400 fordon som är utrutade med fordonsdatorer från Vehco.

Fakta Ahola
Oyj Ahola Transport Abp är en familjeägd logistikkoncern som levererat transporttjänster i sextio år. Bolaget omsätter ca 100 miljoner euro på årsbasis, och är i dag huvudsakligen verksamt i Norden, Baltikum och CEE-länderna (Polen, Tjeckien och Slovakien).

Fakta Vehco
Vehco är marknadsledande i Norra Europa inom fordonskommunikationssystem för transportbranschen med mer än 36 000 installerade fordon. Företaget bildades 2001 och specialiserade sig då på att utveckla lösningar för sparsam körning och har sedan dess utökat produktutbudet med en mängd olika tjänster och produkter, bland annat för temperaturövervakning i fordon och trailers.

Loading