AddSecure vinner upphandling för Sundsvall Elnät

AddSecure får det prestigefulla uppdraget att uppgradera Sundvall Elnäts befintliga nätstation med AddSecures Smart Grids-lösning.

AddSecure får det prestigefulla uppdraget att uppgradera Sundvall Elnäts befintliga nätstation med AddSecures Smart Grids-lösning.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar för säkrad data och kritisk kommunikation, meddelar att de som en av fyra anbudsgivare har vunnit den prestigefulla upphandlingen för Sundsvall Elnät AB. Elbolaget förser mer än 27 000 konsumenter och 700 företag samt industrier i Sundsvall med omnejd med el.

I anbudsunderlaget angav Sundsvall Elnät AB att företaget ville uppgradera sina befintliga nätstationer med den senaste tekniken för smarta och effektiva elnät. Uppgraderingen inkluderar ett mikroprocesstyrt system, även känt som en fjärrenhet, eller RTU (Remote Terminal Unit).

AddSecure erbjuder lösningar inom Smart Grids som digitaliserar distributionen av elkraft och bidrar till en smartare, effektivare, säkrare och tryggare drift. Detta var vad Sundsvall Elnät eftersökte och som ett resultat kommer de att uppgradera samtliga befintliga nätstationer med AddSecures Smart Grids-lösning och fjärrenheten GIO100.

– Vi är stolta över att ha vunnit denna viktiga upphandling för Sundsvall Elnät AB. De är en av Sveriges elleverantörer som snabbt insett de stora fördelarna med att använda smarta och effektiva elnät. Genom att uppgradera sina nätstationer med vår RTU har de kommit långt för att uppnå ett smart och säkert nät, säger Erling Gustafsson, affärsutvecklare, AddSecure Smart Grids.

AddSecures GIO100 RTU kommer installeras i totalt 350 nätstationer i Sundsvall.

– Genom AddSecure och deras GIO100 hittade vi ett företag som kunde erbjuda en robust och
tillförlitlig RTU som också är anpassad till våra geografiskt spridda nätstationer. Detta till en kostnad som gjorde att vi kan installera dem i stor omfattning, säger Anders Söderberg, teknisk chef, Sundsvall Elnät AB.

Loading