AddSecure utser ny Chief M&A Officer

AddSecure utser ny Chief M&A Officer. AddSecure ökar sitt fokus på förvärv ytterligare och utvecklar företagets globala tillväxtstrategi. Sofia Ericsson Holm utses till ny Chief M&A Officer och Victor Dahl tilldelas en ny roll som M&A Integration Manager.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av förstklassiga IoT-lösningar med fokus på säker kritisk kommunikation och data, har totalt genomfört 18 förvärv sedan 2016, vilket bidragit till bolagets starka tillväxt. Företaget kommer att fortsätta att driva en aktiv förvärvsstrategi och har utsett Sofia Ericsson Holm till ny Chief M&A Officer för att vidareutveckla bolagets globala tillväxtstrategi.

Sofia Ericsson Holm kommer närmast från Nordea, där hon var chef för Strategic Partnerships & Open Banking. Innan Nordea arbetade hon som riskkapitalist med fokus på nordiska teknikföretag i tidigt skede. Under de senaste 20 åren har hon haft befattningar som CFO och VP för M&A hos börsnoterade IT-företag, arbetat som rådgivare inom M&A och som investerare.

– Sofias unika kombination av arbetslivserfarenhet som riskkapitalist, inom bankverksamhet och i ledande befattningar, och en bred bakgrund från olika affärsmodeller, företagskulturer, branscher, företagsstorlekar och utvecklingsstadier, gör henne perfekt lämpad att stärka kartläggning och genomförande av våra förvärv, säger Stefan Albertsson, vd för AddSecure.

– Det är en spännande tid för mig att börja på AddSecure och jag är verkligen glad över att få leda AddSecures nästa fas av expansion genom M&A. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med teamet för att identifiera nya möjligheter för tillväxt och innovation, säger Sofia Ericsson Holm.

Sofia Ericsson Holm efterträder Nils Kjölhede som går i pension efter sommaren och fram till dess arbetar som senior rådgivare åt AddSecures ledningsgrupp.

– Nils har spelat en ovärderlig roll för AddSecures framgångsrika tillväxtresa och har sedan 2016 genomfört 18 förvärv över hela Europa. Jag vill tacka honom offentligt, inte bara för den expertis han tillfört de viktiga befattningarna som företagets tidigare CFO och Chief M&A Officer, utan också för hans ständigt närvarande entusiasm och lojalitet, säger Stefan Albertsson, vd för AddSecure.

För att säkerställa en effektiv integration av de förvärvade företagen har AddSecure också etablerat en ny position som M&A Integration Manager och utsett Victor Dahl för denna roll. Victor Dahl, som tillträdde den 15 februari, var tidigare senior analytiker inom M&A Integration & Separation på Advisory-avdelningen på Deloitte.

Utnämningen av Sofia Ericsson Holm träder i kraft den 6 april 2021. Hon kommer att rapportera direkt till vd och ingå i AddSecures ledningsgrupp.

Loading