AddSecure utser Johanna Giorgi till företagets första hållbarhetsdirektör

Johanna Giorgi tillträder som AddSecures första hållbarhetsdirektör. Den nyinrättade tjänsten är en del i företagets hållbarhetsarbete för en säkrare och smartare värld.

Den nyinrättade tjänsten återspeglar företagets engagemang för hållbarhet som en del av visionen om en säkrare och smartare värld.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar för säkrad kritisk kommunikation och data, meddelade idag att företaget utsett Johanna Giorgi till ny hållbarhetsdirektör med omedelbar verkan.

Johanna Giorgi kommer att leda utvecklingen och implementeringen av en företagsomfattande hållbarhetsstrategi. Syftet är att integrera hållbarhetsinitiativ mellan affärsenheter och i hela företaget som en accelerator för strategisk tillväxt och långsiktigt värdeskapande.

– Tillsättandet av en hållbarhetsdirektör återspeglar AddSecures engagemang för hållbara affärer som en drivkraft att nå vår vision för en säkrare och smartare värld. Johannas expertis inom hållbarhet, affärsutveckling och ledarskap gör att hon är rätt person att leda och utveckla detta viktiga arbete, säger Stefan Albertsson, VD för AddSecure.

Johanna Giorgi har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör hållbar utveckling och hållbart företagande. Under de senaste åtta åren har hon arbetat som hållbarhetsansvarig och analytiker på Tillväxtverket, där hon ledde utvecklingen av organisationens arbete för hållbar tillväxt och regional utveckling.

– Jag är mycket glad över den här möjligheten och ser fram emot att utveckla AddSecures hållbarhetsarbete. Vårt mål är att minska den negativa påverkan av vår verksamhet och produkter på miljö och samhälle, samtidigt som vi med våra lösningar och tillsammans med våra kunder bidrar till att skapa en säkrare och smartare värld, säger Johanna Giorgi.

Johanna Giorgi kommer att rapportera till VD och ingår i AddSecures ledningsgrupp.

Loading