AddSecure utsedd till ”Excellent Arbetsgivare” av Nyckeltalsinstitutet

AddSecure utsedd till ”Excellent Arbetsgivare” av Nyckeltalsinstitutet. ​Företaget rankas bland de 10 procent bästa i IT-branschen i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex® 2019.

Företaget rankas bland de 10 procent bästa i IT-branschen i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex® 2019.

AddSecure , en europeisk leverantör av premiumlösningar inom säkrad data och kritisk kommunikation, har uppnått excellenta resultat i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex® 2019. Företaget tillhör de tio procent bästa i den kvantitativa kartläggningen och anses därmed vara en excellent, attraktiv och hållbar arbetsgivare utifrån de arbetsvillkor som råder i verksamheten.

Nyckeltalsinstitutet presenterar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa. Resultatet baseras på insamlad statistik från 2019 där drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 350 företag och organisationer kartlagts. AddSecure rankas bättre än, eller lika bra som andra företag inom IT-branschen på samtliga områden.

Snabbväxande AddSecure arbetar sedan 2019 dedikerat med att vara en attraktiv arbetsgivare och med sitt kultur- och värderingsarbete.

– För oss på AddSecure är organisationskultur, värderingsarbete och ledarskapsutveckling affärskritiska frågor som är viktiga för att nå företagets mål. Att vi nu har så bra position jämfört med andra företag i branschen är fantastiskt och ett kvitto på att vi är på rätt väg. säger Liljana Vall, Chief People and Culture på AddSecure.

Företaget valde att ansluta sig till Nyckeltalsinstitutet redan 2018 i syfte att just kunna jämföra sig med branschen och har under 2019 förbättrat sina resultat avsevärt.

– Organisationens viktigaste resurs är medarbetarna, oavsett vilket läge organisationen befinner sig i. Kartläggningen, som baseras på faktiska arbetsvillkor och kvantitativ data, visar vikten av att löpande utvärdera medarbetarnas arbetsvillkor. De organisationer som ligger i topp erbjuder sina medarbetare bra arbetsvillkor och följer löpande upp sina HR-nyckeltal. Att mäta ser vi som en nyckel för att skapa förståelse för medarbetarnas villkor och en förutsättning för att kunna driva framgångsrika medarbetarteam, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Nyckeltalsinstitutet AB gör systematiska mätningar sedan 1996 och har skapat en standard för nyckeltal. Attraktiv Arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i en organisation med utgångspunkt att goda arbetsvillkor leder till engagemang, effektivitet och ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare.

Loading