AddSecure utökar ISO 27001-certifiering

Den internationellt erkända certifieringen tydliggör AddSecures forsatta engagemang att prioritera informationssäkerhet.

AddSecure meddelade idag att företaget framgångsrikt har utökat omfattningen av sin ISO 27001-certifiering (ISO/IEC 27001:2022) till att inkludera affärsområdet Smart Alarms verksamhet över hela Europa samt alla centrala koncernfunktioner. Detta kompletterar den befintliga certifieringen av ledningssystemen som stöder affärsområdet Smart Transports verksamhet i Storbritannien och affärsområdet Smart Mobilitys verksamhet i Nederländerna.

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet inom AddSecures ledningssystem. Certifieringen är verifierad av en oberoende tredjepartsrevisor.

Certifieringen innebär att säkerhetskontroller finns på plats för att skydda information från korruption eller förlust. Dessutom etablerar den robusta rutiner för att förhindra datasäkerhetsintrång och stöld samt identifiera, kontrollera och hantera risker för säkerheten för informationstillgångar.

– ISO 27001-certifieringen representerar guldstandarden för informationssäkerhet och visar att vi tar säkerheten på största allvar. Det är en bekräftelse på att vi skyddar våra system, data och den information vi fått förtroendet att hantera från våra kunder och partners.  Detta är inte bara en bekräftelse på vår nuvarande praxis utan också grundläggande för att bibehålla kundernas förtroende och vara fortsatt ledande inom säkerhet,” säger Krister Tånneryd, COO på AddSecure.

AddSecure är en ledande europeisk leverantör av säker IoT-uppkoppling och helhetslösningar och har en snabbväxande verksamhet. Sedan starten 2015 har företaget förvärvat 22 företag och har ett starkt fokus på ytterligare expansion. Att uppnå full certifiering av hela koncernens verksamhet enligt ISO 27001-standarden till 2026 är en av gruppens högsta strategiska prioriteringar. Detta arbete kommer att fortsätta när AddSecure förvärvar nya företag.

Loading