AddSecure tillhör topparbetsgivarna i IT-branschen

För tredje året i rad sticker AddSecure ut som en excellent, attraktiv och hållbar arbetsgivare – och tillhör därmed de 10 procent bästa företagen i branschen. Detta enligt Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex®.

AddSecure AB tilldelas återigen titeln ”Excellent Arbetsgivare” i Nyckeltalsinstitutets årliga utvärdering av rådande arbetsvillkor i branschen. Mätningen bygger på data från 2021, genererade från drygt 600 000 medarbetares arbetsvillkor på 350 företag i Sverige.

Kategorin Attraktiv Arbetsgivarindex omfattar bland annat faktorer som tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, kompetensutveckling, övertid, och sjukfrånvaro. AddSecure rankas bättre än, eller lika bra som andra IT-företag på samtliga punkter.

– Under de senaste åren har vi stått inför utmaningar som en global pandemi, vilket har satt arbetsmiljö och hela sättet vi arbetar på på sin spets. IT-branschen förändras dessutom snabbt, framför allt i takt med digitaliseringen. Att vi fortsätter tituleras en attraktiv arbetsgivare är ett bevis på vår starka företagskultur och tydliga medarbetarengagemang, säger Liljana Vall, Chief People & Culture Officer på AddSecure.

AddSecure har under de senaste fem åren gått från 125 anställda i Sverige och Norge, till över 1 000 anställda i 15 länder.

– Vi på AddSecure växer snabbt och mätningarna ger oss en tydlig bild över hur vi utvecklas sett till arbetsvillkor över tid. Vi får möjlighet att jämföra oss med andra i branschen och vi kan driva vårt arbete för en inkluderande och hållbar företagskultur framåt, säger Liljana Vall.  

I februari 2022 tilldelades AddSecure dessutom bronsmedalj för satsning ”One company, one culture” under Magnet Awards, ett non-profit-projekt som årligen arrangerar SM i Employer Branding.

Om kartläggningen
AddSecure deltar sedan 2018 i Nyckeltalsinstitutets mätningar. Nyckeltalsinstitutets kartläggning undersöker varje år vilka arbetsgivare som erbjuder de mest attraktiva, jämställda och hälsofrämjande arbetsvillkoren i Sverige. Resultaten baseras på insamlad statistik från 2021 från drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från 350 företag och organisationer. AddSecure AB tillhör enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Attraktiv Arbetsgivarindex® de 10 procent bästa företagen i branschen.

Loading