AddSecure slutför förvärvet av ISG och lägger till Smart Surveillance till sin produktportfölj

AddSecure slutför förvärvet av ISG och lägger till Smart Surveillance till sin produktportfölj. Det gemensamma målet för de båda företagen är att tillsammans bli den ledande leverantören av videoövervakning som tjänst (VSaaS) i Europa.

Det gemensamma målet för de båda företagen är att tillsammans bli en ledande leverantör av videoövervakning som tjänst (VSaaS) i Europa.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av förstklassiga IoT-lösningar med fokus på säker kritisk kommunikation och data, meddelade idag att man har slutfört förvärvet av International Security Group GmbH, en ledande tysk innovatör inom videoövervakning som en tjänst.

Slutförandet av förvärvet följer tillkännagivandet den 24 november 2020 om AddSecures avsikt att förvärva ISG. Genom att gå in och ta marknadsandelar på den snabbväxande marknaden för videoövervakning stöder investeringen AddSecures ambitiösa tillväxtstrategi.

AddSecure skapar det nya affärsområdet Smart Surveillance

ISG erbjuder en omfattande portfölj av mobila videoövervakningslösningar som marknadsförs som VideoGuard till kunder inom branscher som bygg, logistik och infrastruktur. Det gemensamma målet för de båda företagen är att tillsammans bli en ledande leverantör av videoövervakning som tjänst (VSaaS) i Europa.

Efterfrågan på videoövervakning i både näringslivet och offentlig sektor växer kraftigt eftersom många organisationer förväntas, och har krav på sig, att ha en viss säkerhetsnivå och övervakningsåtgärder.

– Jag är mycket glad att kunna hälsa ISG välkommen till AddSecure-familjen. Med ISG:s marknadsledande lösningar stärker vi vårt erbjudande och tar ett viktigt steg mot att etablera det nya affärsområdet, Smart Surveillance. Videoövervakning som tjänst, VSaaS, erbjuder övertygande framtida tillväxtmöjligheter och lösningen passar perfekt för internationalisering och nya användningsområden, säger Stefan Albertsson, vd för AddSecure.

– För oss är förvärvet en möjlighet att bli en del av ett växande europeisk bolag. Med AddSecure som ägare kan ISG fortsätta att växa och utvecklas i Europa, säger Jörn Windler, vd för International Security Group.

När förvärvet nu har slutförts kommer ISG:s vd Jörn Windler att fortsätta att leda ISG-teamet och rapportera till AddSecures vd Stefan Albertsson.

Loading