AddSecure slutför förvärvet av Alerta från Telia Finland

AddSecure slutför förvärvet av Alerta från Telia Finland. Med Alertas tjänster och team ombord stärker AddSecure sin plattform för ytterligare tillväxt och expansion i Finland.

Med Alertas tjänster och team ombord stärker AddSecure sin plattform för ytterligare tillväxt och expansion i Finland.

AddSecure har slutfört förvärvet av Alerta-verksamheten från Telia Finland. Slutförandet av förvärvet följer tillkännagivandet den 10 september 2020 om avsikten att förvärva Alerta och ett godkännande av finska myndigheter av affärsöverlåtelsen.

Alertas erbjudande omfattar lösningar som möjliggör säker larmöverföring och fjärrhantering av system och är riktade mot offentlig sektor och privata företag. Med tjänsterna och teamet ombord stärker AddSecure sin plattform för ytterligare tillväxt och expansion i Finland.

– Vi förväntar oss att Alerta kommer att bidra till AddSecures tillväxt 2021 och framåt, eftersom vi stärker vår position som den ledande leverantören av larmöverföring, säker kommunikation och smarta lösningar i Finland, säger Magnus Lengdell, affärsområdeschef Smart Alarms, AddSecure.

Alertas kunder kommer inte att uppleva något avbrott i sina larmövervakningstjänster, och ingen av förändringarna som är förknippade med överlåtelsen kommer att påverka driften av larmsystemen.

– Som en etablerad leverantör av säker kommunikation och lösningar ser vi fram emot att ge Alertas kunder samma höga servicegrad och integritet som de är vana vid, fortsätter Magnus Lengdell.

Alertas 19 anställda kommer att gå över till AddSecure i och med slutförandet av förvärvet.

Loading