AddSecure och Affärsverken utvecklar unik helhetslösning för smarta elnät

AddSecure och Affärsverken i Karlskrona Elnät AB har utvecklat en ny helhetslösning som innebär en digital transformering för elnätsbolagen

AddSecure har i samarbete med elnätsägaren Affärsverken i Karlskrona Elnät AB utvecklat en lösning som ska optimera elnätet. Projektet är särskilt utvalt och finansierat av Energimyndigheten.

AddSecure, en ledande leverantör av premiumlösningar för säker data och kritisk kommunikation, har tillsammans med Affärsverken i Karlskrona Elnät AB, utvecklat en ny lösning för smarta elnät. Genom data och analys kan beslutsunderlag tas fram för drift och investeringar i distributionsnätet. Projektet är speciellt utvalt och finansierat av Energimyndigheten.

– På marknaden finns idag ingen motsvarande helhetslösning. Lösningen innebär en ökad energieffektivitet och ett minskat antal kunder som drabbas av avbrott. Och ovanpå det – minskade energikostnader. Med rätt data och analys kan vi agera mer proaktivt, säger Erling Gustafsson, affärsutvecklare, AddSecure Smart Grids.

På sikt kommer lösningen kunna användas hos alla bolag i Sverige. Det innebär en digital transformering för elnätsbolagen som genom energimätning, datainsamling och analys kan optimera elnätet.

Smarta städer ställer krav på hållbara lösningar

Digitaliseringen skapar stora möjligheter för utveckling inom energisektorn, precis som för alla andra områden i samhället. Framtidens Smart Homes och Smart Cities ställer nya krav på elnätet i form av ett smartare elnät som ger mer kunskap om nätets status och kvalitet – i realtid.

– Framtidens elnät måste kunna hantera en ökad andel vind- och solkraft och en storskalig infrastruktur för laddning av elfordon. Elnätet ska också kunna möta kunder som förväntar sig garanterad drift och efterfrågar nya smarta tjänster för att styra sin egen förbrukning, säger Anders Savetun, Elnätschef på Affärsverken i Karlskrona.

– Vi har påbörjat en resa för att vara med och definiera hur den framtida driften ska se ut, och det är genom samarbetet med AddSecure som vi kan nu kan erbjuda en lösning för smarta elnät, säger Anders Savetun. 

Loading