AddSecure ”ny” aktör på marknaden för säkrad kritisk kommunikation

Idag bildas en ny stark aktör inom säkrad kommunikation – Multicom Security AB, Safetel AB och Safetel AS samt Securinet AS bildar AddSecure. Det nya företagets ambition är att bli en ledande nordeuropeisk aktör och det helt självklara valet på den skandinaviska marknaden.

Idag bildas en ny stark aktör inom säkrad kommunikation – Multicom Security AB, Safetel AB och Safetel AS samt Securinet AS bildar AddSecure. Siktet är inställt på tillväxt genom ett attraktivt utbud och hög kundtillfredställelse. AddSecure får en omsättning på ca 400 miljoner i Skandinavien och över 100 000 kunder. Ambitionen är att bli en ledande nordeuropeisk aktör och det helt självklara valet på den skandinaviska marknaden.

– Vi är glada över att fått detta i hamn, säger Stefan Albertsson, CEO för AddSecure. Genom att slå ihop företagen kan vi erbjuda det bästa från flera världar. Service tar vi där den är bäst, teknik där den är bäst. Framgången bygger på att vi kombinerar existerande styrkor och överträffar marknadens förväntningar.

Sammangåendet innebär ökade möjligheter till investeringar i produkt- och marknadsutveckling. Här finns också tydliga synergier genom att man har kompletterande produkter och överlappande kundportföljer.

– För oss har det gällt att stärka upp på alla nivåer, säger Stefan Albertson. I storlek, professionalism, innovationskraft och inte minst hur vi möter kunden. Det räcker inte längre att vara stark på ett område.

AddSecure blir väl positionerat för att ta marknadsandelar i Skandinavien och expandera på nya marknader i norra Europa. Måndagen den 23 mars innebär att det nya bolaget rullas ut fullt ut. Kunder, partners, och leverantörer kommer att mötas av det nya mottot ”Have a safe day”.

Ägare är; GMT Communications Partners LLP, Viking Venture AS, Follum Invest AS och B. Skaugen AS.

Loading